EESTI TEED

Ecofleet (uue nimega Fleet Complete) ja AS Eesti Teed* jätkasid mais 2018 juba seitse aastat kestnud koostööd, et aidata AS Eesti Teedel nutikate veebipõhiste GPS-lahenduste abil efektiivsemalt planeerida teehooldusi ja optimeerida teehooldusmasinate kasutamist. Ecofleeti lahendused aitavad automatiseerida igapäevaseid masinapargi (ligi 350 aktiivset sõidukit) haldamisega seotud tegevusi ning annavad reaalajas ülevaate vajalikest võtmenäitajatest, et teetööd ja hooldused saaksid õigeaegselt tehtud ja et Eesti teedel oleks mugav ning turvaline liigelda.

Kuidas jälgimisseadmed ja sensorid aitavad paremini teehooldusi planeerida?

Ecofleeti lahendused võimaldavad teehooldajatel reaalajas vaadata teehooldusmasinate asukohta ja sõitude ning tööde aruandeid veendumaks, et kõik teelõigud saavad õigeaegselt hooldatud. Paigaldatud sensorite abil jälgitakse, millised teelõigud on hooldatud: kas tee puhastamiseks on kasutatud sahkasid või on teid soolatud. Kõiki võtmenäitajaid on teemeistritel mugav ja lihtne reaalajas asukohakaardilt jälgida, et paremini tööd planeerida ja omada ülevaadet hooldatud ja hooldamata teelõikudest. Kõik hooldatud teelõigud joonistuvad kaardil välja rohelistena ja teed, kuhu teemeistrid veel jõudnud ei ole, on selgesti eristatavad punaste lõikudena. Vaadates lähemalt mõnda kindlat teelõiku, saab kaardilt välja lugeda, mis teehooldusi on antud teelõigul tehtud.

Süsteemi poolt loodavad aruanded võimaldavad lisaks analüüsida töödele kuluvat aega, juhtide sõidustiili ja kütusekulu, et efektiivsemalt planeerida töötajate tööaega ja optimeerida teehooldusmasinate kasutamist parema teenuse tagamiseks. Teehooldusmasinate tegevust on võimalik jälgida nii reaalajas kui ka teha väljavõte varasematest sõitudest, et paremini analüüsida ja võrrelda erinevatel ajaperioodidel samade teelõikude hooldamiseks kuluvaid ressursse.

Kuidas talvisel ajal kindel olla, et teed ei ole libedad?

Ecofleeti süsteemi on liidestatud maanteede haardeteguri mõõtmise seadmed, mis võimaldavad talvisel ajal kontrollida, kas teede libedus on vastavuses Maanteeameti poolt seatud nõuetele. Mõõtmistulemused on jälgitavad reaalajas läbi veebirakenduse asukohakaardilt. Libedad teelõigud joonistuvad välja punaste lõikudena, mistõttu on neid lihtne tuvastada. Saadud informatsioon võimaldab saata probleemsetesse kohtadesse täiendavad hooldusmasinad ja edaspidi antud teelõikudele juba teadlikult rohkem tähelepanu pöörata.

Vaata ka videost, kuidas Ecofleet aitab talvistest teehooldetöödest ülevaadet saada.

*AS Eesti Teed

AS Eesti Teed on asutatud aastal 2012 valitsuse poolt seni tegutsenud viie teehooldele spetsialiseerunud  ettevõtete AS Pärnumaa Teed, AS Tartumaa Teed, AS Võrumaa Teed, AS Virumaa Teed ja  AS Saaremaa Teed liitmise tulemusena. Täna on AS Eesti Teed kombineeritud teede ehituse ja korrashoiuettevõte, kelle hooldada  riigimaanteed Lääne-Virumaal, Saaremaal, Võrumaal, Tartumaal ja Harjumaal (Keila piirkond). Ettevõttes töötab ligikaudu 250 inimest. Lisainformatsioon: www.eestiteed.eu

 

Leiame teie ettevõttele sobiliku lahenduse!

Aitame teid innovaatiliste lahendustega, et saaksite efektiivsemalt autoparki  ja liikvel olevat meeskonda juhtida.