Töötlev tööstus

Olge kursis, kus teie masinad ja sõidukid asuvad. Teil on reaalajas ülevaade seadmete asukohast ja liikumistrajektoorist. Samuti on teil selge ülevaade töötajate tööajast ja tehtud ületundidest. Saate luua kohandatud aruandeid just teile vajalikest võtmenäitajatest, nagu kütusekulu, läbitud kilomeetrid, tööaeg, hooldused. Määrake olulised sündmused ja saage nende kohta automaatseid teavitusi. 

 

MIKS KASUTADA FLEET COMPLETE LAHENDUSI?

LAHENDUSED, MIDA PAKUME
SÕIDUKITE GPS-JÄLGIMINE
Jälgige kõigi ettevõtte sõidukite asukohta ühelt ekraanilt ja omage selget ülevaadet, kus sõidukid ja töötajad parajasti asuvad ja kui palju aega neil kulub mingi tööülesande täitmiseks või objekti külastamiseks. Teil on selge ülevaade töötajate tööajast ja tehtud ületundidest.
AUTOMAATNE SÕIDUPÄEVIK

Automaatne sõidupäeviku lahendus, mis aitab teil säästa aega. Enam ei pea te veetma tunde Exceli tabelit täites. GPS-seadme abil saab kulusid arvestada tegelike sõitude kilometraaži alusel ja töötaja ei pea kulutama oma tööaega, et sõidupäeviku täitmiseks üritada meenutada või välja mõelda eelmises kuus tehtud sõite.

PIIRKONDADE MÄÄRATLEMINE
Määratlege veebikaardil alad (kindlad piirkonnad) ja olge kursis, kui tihti sõidukid sellelt alalt lahkuvad. See aitab teil silma peal hoida paiksetel lisaseadmetel ja masinatel.
U
VARADE JÄLGIMINE
Hoidke oma varal silm peal. Meie varade jälgimise süsteem annab teile reaalajas ülevaate, kus masinad parajasti asuvad. Saage automaatseid teavitusi, kui mingi masin või sõiduk on määratletud alast väljunud või kui auto aku hakkab tühjenema.
KÜTUSEKULU JÄLGIMINE
Hoidke kütusekulu kontrolli all. Saage automaatseid teavitusi, kui kütuse maht paagis järsult väheneb. Kütuseinformatsiooni jälgimine võimaldab lisaks analüüsida kütusekulu erinevate autode ja juhtide lõikes.
HAAGISTE JÄLGIMINE
Olge kindel, et transpordi käigus ei teki rikkeid ja kaup ei saa kahjustada. Omage ülevaadet, kas haagis on sõidukiga ühendatud ja  jälgige veose temperatuuri. Võite kindel olla, et teie veetav temperatuuritundlik kaup jõuab kohale ideaalses olukorras.
VARADE KAITSE
Olge kursis, kus teie robotniidukid, masinad või lisaseadmed parajasti asuvad. Meie varade jälgimise süsteem annab teile reaalajas ülevaate varade asukohast ja liikumistrajektoorist. Hoidke silm peal ka seadmetel, mida välja rendite.
icon3
ÖKONOOMSE SÕIDUSTIILI HINDAMINE
Motiveerige töötajaid ökonoomsemalt sõitma. Mobiilirakendus annab autojuhtidele tagasisidet nende sõidustiili ökonoomsuse kohta ja juhid saavad oma tulemusi teiste juhtidega võrrelda ning hinnata, kuidas nende sõidustiil on ajajooksul muutunud.
AUTOMAATSED TEAVITUSED HOOLDUSTE KOHTA
Hoidke oma autod töökorras neid õigeaegselt hooldades. Saate seadistada automaatseid meeldetuletusi lähenevatest hooldusest SMS-i või e-kirja teel. Teil on ülevaade, kui palju kilomeetreid või päevi saab üks või teine sõiduk enne hooldusesse minekut veel sõita ning kõik tehtud hooldused on süsteemist tagasiulatuvalt ülesleitavad.

Innovatiivsed tarkvaralahendused tulemusliku sõidukipargi haldamiseks

LAHENDUSED, MIDA PAKUME

TÖÖÜLESANNETE DIGITAALNE JUHTIMINE

Planeerige tööülesandeid ja tööjõudu ette ja jagage tööülesandeid otse töötajate mobiilirakendusse. Töötajatel on selge ülevaade, mis tööülesandeid neil täita tuleb ja millal ülesannete täitmisega alustada. Teil on selge ülevaade, kus töötajad asuvad ja saate neile jagada ülesandeid asukohapõhiselt.

MUGAV TÖÖAJA ARVESTUS

Saate automatiseerida tööaja arvestuse ja teil on täpne ülevaade erinevate tööülesannete täitmisele kulunud ajast. Te ei pea enam käsitsi arvestama töötajate tööaega ja samuti väheneb inimlike vigade hulk. 

AUTOMAATSED ARUANDED

Saate luua ja allalaadida raporteid kõigist tegevustest, nagu sõiduki läbisõit, kütusekulu, sõiduaeg, jõude- ja seisuaeg, autode kasutatavuse statistika, hoolduste ajad jpm. Kõiki raporteid on võimalik vaadata nii Fleet Complete'i süsteemis kui eksportida PDF või Exceli XLS formaati. Samuti saate tellida regulaarseid aruandeid emailile. 

SELGE ÜLEVAADE PROJEKTIDE KESTVUSEST

Tänu Fleet Complete lahendusele on teil selge ülevaade, kui palju aega kulub konkreetse projekti või ülesande täitmiseks, mis aitab teil anda klientidele täpset informatsiooni ja täita nende ootusi. 

Forms-96
AUTOMAATSED TEAVITUSED TÖÖDE EDENEMISEST

Teil on reaalajas ülevaade pooleliolevatest ja lõpetatud töödest ning saate läbi mobiilirakenduse koheselt teavituse, kui tööülesanne on lõpetatud. 

PaperLess-96
PABERIVABA LAHENDUS

Kogu dokumentatsioon, nagu tööaeg, kütusekulu, üleandmis-ja vastuvõtuaktid on ühes süsteemis digitaalsel kujul. Erinevaid raporteid on kuupäevade või töötajate kaupa lihtne otsida ja alla laadida.