TEEHOOLDUS JA LUMEKORISTUS

Teehooldusmasinate GPS jälgimine ja kuluarvestus

Küsi lisaks

Muudame Eesti teed talvel ohutumaks

Eesti teede talvine hooldus võib olla suur majanduslik ja logistiline väljakutse. Ükskõik, kas teehooldust teeb kohalik omavalitsus või lepinguline töövõtja, me oleme valmis aitama!

Digitaalsed GPS-lahendused on teede hooldusel ning ohutuse tagamisel efektiivsed ja kulutõhusad.

Route-Optimization-and-Vehicle-Tracking-96

TEEKONNA PLANEERIMINE

Lumesaju algamisel on oluline teada, milliseid teid tuleks puhastada esimesena. Teekonda aitab optimaalselt planeerida reaalajakaart, mis annab ülevaate teevõrgust ja meeskonnaliikmete asukohast.
report-icon-96-e1534325718583

LIHTNE DOKUMENTEERIMINE

Kõik läbitud teekonnad salvestatakse automaatselt GPSi abil. Administraatoril on alati ülevaade sõidukite asukohast nii reaalajas kui ka minevikus ning ta saab lihtsalt anda täpse dokumentatsiooni tehtud tööde kohta.
Fuel_96

KASUTA UUSI KAARDIKIHTE

Asjakohaste kaardikihtide kasutamine autopargi haldussüsteemis muudab lihtsamaks silma pealhoidmise võimalikel takistustel – elektri-ja sidekappidel, suurtel kividel, kaevuliikidel jms.
Transpordiamet_3lovi_est_rgb

Erkki Vaheoja, Transpordiameti teehoiu korraldamise osakonna juhataja 

Transpordiameti koostöö Fleet Complete’iga algas 2013. aastal, mil ettevõtte nimi oli veel Oskando. Riigihanke tulemusena sõlmiti leping teehooldemasinate GPS-seireks. Transpordiamet vajas teenust, et hinnata hooldesõidukite ringide optimaalsust, hooldetsükli aegadest kinnipidamist ning erinevate tööliikide mahtu ja teha hooldetööde järelkontrolli. Lahendus toetas meie eesmärki kaasajastada korrashoiu järelevalvet ja parandada ka teehooldele kehtestatud nõudeid.

Aastate jooksul oleme koostöös Fleet Complete’iga keskkonda arendanud, et Transpordiameti põhivajadused oleksid kaetud. Nagu e-keskkondade arendamisel ikka, on selle aja jooksul tulnud ette erinevaid probleeme, aga Fleet Complete on suutnud mured mõistliku aja jooksul lahendada. Lahenduse kasutajale on kindlasti abiks võimalus grupeerida GPS-seadmega masinad vastavalt hooldepiirkondadele. Samuti on kõigi masinate marsruudid järelvaadatavad: lahendus näitab masina kiirust igal ajahetkel ja ka seda, milliseid töövahendeid kasutati, näiteks kas puisturit või sahka. Eriti mugav on funktsioon „Kes siin oli?“, mille abil saab valida suvalise punkti maanteel ja vaadata, milline hooldemasin millal seda kohta läbis.

Fleet Complete’i abiga on hooldetööd riigiteedel Transpordiametile igal ajahetkel nähtavad.

Kaardivaade

da454606587fc18999-93018849
Tehtud tööde ülevaade
da454606587fc18999-93018849
Masinate asukoht
autolog-1

KONTROLLI LUMEKORISTUS- JA SOOLAPUISTETÖID

GPSi abil saab silma peal hoida lumekoristusel, soola puistamisel ja muudel teehooldustöödel nagu näiteks muruniitmine rohealadel suvisel ajal.

Autodesse paigaldatud on/off nupp muudab juhtidel lihtsamaks tööaja ja objektile sõitmise aja määramise. Juba puhastatud ala märgitakse kaardil jämeda joonega, mis teeb ülevaate saamise ja täpse dokumentatsiooni esitamise lihtsaks.

 

Täpne dokumentatsioon

Süsteem annab ka täpse info selle kohta, millal sahka kasutati, ja kui soolapuisturile paigaldatakse vähene lisavarustus, siis suudab süsteem koguda infot puistekaare laiuse ja kasutatud soola koguse kohta.

* Tuntud toetatavad seadmed: Schmit, Rasco ja Epoke. Saame aidata infoga teiste tootjate ja seadmetüüpide kohta.

autolog-1

Meie GPS-lahendused teehoolduse jaoks:

  • Tõhusta teehooldusega seotud logistikat ja tõsta efektiivsust
  • Oma täpset dokumentatsiooni tehtud tööde kohta
  • Vabasta töötajad aeganõudvast käsitsi tehtavast aruandlusest
  • Oma ülevaadet, millised teed on juba lumest puhtad, ja taga ohutu liiklus
  • Vähenda sõiduaja ning kütusega seotud kulusid, optimeerides sõidukite teekonda ja meeskondade paiknemist