GREEN DRIVING

Andmed töötajate sõidukäitumise, kütusekulu ja autopargi heitkoguste kohta.

Teekond kestliku sõidukipargi poole

Kõrge tarbijahuvi, kliimamuutuste tagajärjed ja EL-i otsus vähendada üldist CO2 heitkogust 55% võrra aastaks 2030 nõuavad kiireid ja drastilisi lahendusi. Protsesside automatiseerimine ja innovatiivse tehnoloogia kasutuselevõtt muutub vältimatuks, et täita kliimanõudeid ja -eesmärke. Seejuures pakub jätkusuutlikum autopargi haldus suuri eeliseid ka ettevõtetele endile.

Mida tähendab jätkusuutlik sõidukipark?

Kui transpordi sektoris räägitakse jätkusuutlikkusest, tähendab see sõidukipargi negatiivse mõju minimeerimist keskkonnale. Näiteks:

  • GPS-andmete kasutamine teekondade optimeerimiseks ja ülevaate saamiseks sõiduki liikumise ja tegevuste kohta.
  • Töötajate sõidukäitumise jälgimine.
  • Sõidukite ühiskasutuse tutvustamine.
  • Sõidukite ennetav hooldus.
  • Alternatiivse kütuse ja transpordivahendite kasutamine.
Duurzaam wagenpark met de juiste fleetmanagement-oplossing

FLEET COMPLETE AITAB GLOBAALSELT ÜLE 100 000 ETTEVÕTTEL OLLA KESKKONNASÕBRALIKUM

Jätkusuutliku autopargi saavutamiseks on vaja andmeid. Meie autopargi halduslahendus annab põhjaliku ülevaate kõigest, mis on seotud sõidukite tegevuse, kütusekulu ja juhtide käitumisega.

Personaalsed raportid

Raportites näete kõiki andmeid autopargi, iga sõiduki ja töötaja kohta, kes sõidukit kasutab. Andmed toovad esile valupunktid ja võimalused jätkusuutlikumale käitumisele.

Kulude vähendamine

Keskkonnasõbralik sõitmine suurendab liiklusohutust ja vähendab hooldus- ning kütusekulusid, samuti trahvide arvu.

Andmepõhine jätkusuutlikkus

Jälgige võetud meetmete mõju kestlikkuse saavutamiseks – töötajate koolitamine.

Green Driving lahenduse eelised

Asukoha info

Reaalajas sõiduki asukoht kaardil ja tagasivaade valitud kuupäevadele. Teekondade planeerimine, aadressiotsing, vahemaade väljaarvutamine vaid mõne klikiga.

Staatuse jälgimine

Jälgige iga sõidukite tööseisundit ning hilisemat aruandlust tehtud sõitude kohta.

Andmete ülevaade

Kasutage raporteid, et saada ülevaadet sõidukäitumisest, kütusekulust, CO2 emissioonidest jms. Raporteid on võimalik eksportida vajalikes formaatides ning integreerida otse ERP- või muude infosüsteemidega.

Alade valik

Valige geopiirdega ala(d) ja siduge need sündmuse mooduliga. Saate hõlpsalt jälgida sõidukeid, mis lahkuvad või sisenevad teatud alasse

Märguanded

Seadistage teavitused, kui näiteks sõiduk ületab kiiruspiirangut, lahkub konkreetsest tööpiirkonnast või läheb vastuollu etteantud sündmustega.

Kulude ülevaade
Jälgige kõiki sõidukiga seotud kulusid ning omage ülevaadet kogu autopargist. Võtke meetmeid kulude vähendamiseks seal, kus see on vajalik ja võimalik.
Optimaalne teekonna planeerimine

Kliendi asukohtade lisamine lahendusse aitab planeerida optimaalseid teekondi.

Hooldusmoodul

Regulaarne hooldus tagab sõiduki parema korrashoiu ja minimeerib hoolduskulusid. Hooldusmoodul jälgib iga sõiduki teenindusaegu ja annab teada, kui on aeg hoolduseks.

KPI-de määramine

Määrake tulemuslikkuse võtmemõõdikud (KPI-d), mis on teie ettevõtte edu jaoks olulised. Näiteks: keskmine kütusekulu või läbitud kilomeetrite arv. Selged diagrammid ja statistika näitavad, kus on optimeerimise vajadusi.

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED GREEN DRIVING KOHTA

Kuidas motiveerida töötajaid sõitma säästlikumalt?

Saate oma töötajaid koolitada nii reageerivalt kui ka proaktiivselt. Jälgige töötaja sõidukäitumist ja kaasake juht arutlusprotsessi, mida saaks teisiti ja paremini teha. GPS lahenduse kasutuselevõtul on oluline ettevõttesiseselt mõtestada ja kommunikeerida eesmärke tervikuna, et ennetada olukord, kus juhid tunnevad ennast liigse kontrolli all. Eesmärk on turvalisema töökeskkonna loomine ja ohutus kõigile liiklejatele.

Mida annab jätkusuutlik sõidukipark?

Töötajate koolitamine säästab kütusekulu, tekitab vähem CO2, säilitab ettevõtte hea maine ja tagab turvalise töökeskkonna.

Brandstofkosten verlagen