TÖÖÜLESANNETE JUHTIMINE

Jagage tööülesandeid paari sekundiga otse töötaja nutitelefoni.

Küsi pakkumist

taskid2

TÖÖÜLESANNETE DIGITAALNE JUHTIMINE – JAGAGE ÜLESANDED OTSE TÖÖTAJA MOBIILTELEFONI PAARI SEKUNDIGA

Telefoni teel ülesannete jagamine on tülikas ja tihti ei jõua vajalik informatsioon inimesteni õigeaegselt, mis omakorda tähendab, et teenused hilinevad. Meie tööülesannete haldamise lahenduse abil saate ülesandeid jagada mugavalt läbi mobiilirakenduse. Lisaks on teil ülevaade töötajate asukohast, mis võimaldab ülesandeid jagada optimaalselt.

Loe lisaks →

EFEKTIIVNE PLANEERIMINE

Planeerige tööülesandeid ja tööjõudu ette. Töötajatel on selge ülevaade, mis tööülesandeid neil täita tuleb ja millal ülesannete täitmisega alustada.

AUTOMAATSED TEAVITUSED TÖÖDE EDENEMISEST

Teil on reaalajas ülevaade pooleliolevatest ja lõpetatud töödest ning kõik teavitused jõuavad teieni mugavalt läbi mobiilirakenduse.

TÖÖÜLESANNETE LOOMINE TÖÖTAJA POOLT

Töötajad saavad endale ka ise tööülesandeid luua. See võimaldab paremini tööaega arvestada juhtudel, kui ettevõttes ei ole eraldi kontoritöötajat, kes ülesandeid jagab.

taskid

Sõiduteekonna optimeerimine

Sõiduteekonna optimeerimine vähendab läbitud kilomeetreid ning säästab aega ja kütust, andes kindla ajaakna, millal juht sihtkohta jõuab. Optimeerimisel võtab süsteem arvesse ka parem- ja vasakpöördeid, et tagada liiklusturvalisus ning vähendada juhi stressi.

Lisades kõik sihtkohad, kuhu kaup viia tuleb süsteemi, arvutab see välja kõige optimaalsema teekonna. Külastatavate kohtade järjestust on lihtne kaardil muuta ja iga muudatuse järel arvutab süsteem uue optimaalseima teekonna ning kuvab selle kaardil.

DIGITAALSED VORMID

Töö lõppedes on võimalik täita eelloodud digitaalseid vorme ja küsida neile allkirja või laadida üles fotosid. Enam ei pea koguma paberil allkirju ja saatma neid kontorisse skanneerimiseks. Säästke aega ja loodust!

taskid

RAKENDUS TÖÖTAB KA LEVIST VÄLJAS OLLES

Isegi, kui mõnes piirkonnas ei ole mobiilset interneti, saate rakendust sellest hoolimata  kasutada. Kogu informatsioon sünkroniseeritakse, kui olete uuesti mobiililevi piirkonnas.

ELEKTROONILINE ALLKIRI OTSE MOBIILIRAKENDUSSE

Mugav ja keskkonnasõbralik lahendus, mis on teiega alati kaasas. Koguge kliendi allkirju üleandmis- ja vastuvõtuaktidele otse mobiilirakendusse.

SELGE ÜLEVAADE PROJEKTIDE KESTVUSEST

Tänu mobiilirakendusele on teil selge ülevaade, kui palju aega kulub konkreetse projekti või ülesande täitmiseks. Samuti olete alati kursis, millised tööülesanded on lõpetatud ja millised mitte ja nii saate klienti tööülesannete edenemisest kursis hoida.

PARIM LAHEDUS LIIKUVALE TÖÖJÕULE

Töötajad ei pea tööülesannete saamiseks enam kontorisse sõitma ja seeläbi väheneb nii kütusekulu kui ka tööaeg. Töötajatel on nutirakenduses ülevaade neile määratud töödest ja kolleegide asukohast, mistõttu saavad nad oma päeva paremini planeerida. Lisaks saavad nad rakenduse abil arvutada optimaalseima teekonna sihtkohta jõudmiseks. Lahendus on sobilik nii 3 kui ka 1000 kasutajaga ettevõttele.

courier_banner

PABERIVABA LAHENDUS

Kogu dokumentatsioon, nagu tööaeg, kütusekulu, üleandmis-ja vastuvõtuaktid on ühes süsteemis digitaalsel kujul. Erinevaid raporteid on kuupäevade või töötajate kaupa lihtne otsida ja alla laadida.

EFEKTIIVSEM RESSURSSIDE KASUTUS

Saate tööülesandeid jagada lähtuvalt töötaja asukohast ja planeerida tööülesandeid ning tööjõudu ette. Samuti saate luua korduvaid tööülesandeid.

MUGAV TÖÖAJA ARVUTUS

Saate automatiseerida tööaja arvestuse ja teil on täpne ülevaade erinevate tööülesannete täitmisele kulunud ajast.

41808619 – portrait of an auto mechanic at work on a car in his garage

automaatsed meeldetuletused hoolduste kohta

Korrapärane hooldus vähendab auto kulumisest tingitud rikete tekkimise ohtu ja aitab ära hoida juhtumeid, kui mõni tööülesanne jääb õigeaegselt rikkis sõiduki tõttu täitmata. Meie teavitusmooduli abil saate seadistada automaatseid meeldetuletusi lähenevatest hooldusest SMS-i või e-kirja teel. Teil on võimalik jälgida, kui palju kilomeetreid või päevi saab üks või teine sõiduk enne hooldusesse minekut veel sõita ning kõik tehtud hooldused on süsteemist tagasiulatuvalt ülesleitavad.

HOOLDUSTE LISAMINE

Saate mugavalt lisada süsteemi kõik hooldustööd, olla teavitatud kui töö teostamist vajab ja juhtida kogu hooldustööde korraldamise protsessi süsteemsemaks ja läbipaistvamaks.

SELGE ÜLEVAADE HOOLDUSKULUDEST

Teil on selge ülevaade, kui suur on kulu tehnoülevaatusele, korrapärastele hooldustele ja sõidukite remondile. Samuti saate tõhustada ja kiirendada kulude raporteerimist ning kontrollida kulude õigsust asukohapõhiselt.

AUTOMAATSED ARUANDED

Saate luua ja allalaadida raporteid kõigist juba tehtud ja planeeritavatest hooldustest. Teil on reaalajas ülevaade, kui mitu kilomeetrit saate veel sõidukiga sõita, enne kui see hooldust vajab.

PAINDLIK LAHENDUS

Teeme pakkumise tulenevalt teie ettevõtte ärivajadustest. Meie tarkvara ühildub erinevate platvormidega ja töötab erinevatel operatsioonisüsteemidel nii veebis kui ka nutiseadmetes.

27723147 – white puzzle pieces on white background

Innovatiivsed tarkvaralahendused tulemusliku sõidukipargi haldamiseks