Eesti Teed

RMK

Ülevaade

Fleet Complete’i teenust kasutavad enamasti erinevad neljarattalised sõidukid, aga teenus sobib hästi ka muudele motoriseeritud

Vaatamata sõiduautode maksustamise korra muutumisele, peab ettevõte endiselt suutma tõestada, et töökasutuseks märgitud autoga tehakse tõepoolest ainult töösõite. Ehk vana hea sõidupäevik ei ole kusagile kadunud.

Lõppeva aasta 1. jaanuarist muutus ettevõtte autode erakasutuse maksustamine. Senine erisoodustuse süsteem asendus auto võimsusest sõltuva arvestusega. Kui ettevõtte M1-kategooria autot plaanitakse kasutada ainult ametisõitudeks, tuleb Maanteeameti e-teeninduses teha sõiduki kohta vastav märge.

Kui autot kasutatakse nii ameti- kui ka erasõitudeks, tuleb ettevõttel maksta erisoodustuse pealt makse. Samuti peab ettevõte suutma tõestada, et autodega tehakse ainult ametisõite. Ehk vana hea sõidupäevik ei ole kuskile kadunud. Isegi kui autod on segakasutuses ja ettevõte tasub kõik maksud, aitab GPS-sõidupäevik suurendada läbipaistvust.

RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskus leidis nutika lahenduse, kuidas sõidupäeviku täitmine automatiseerida ja töötajate väärtuslikku aega seeläbi kokku hoida.

RMK hoole all on 45% Eesti metsamaast ja ligikaudu 30% kogu Eestimaast. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja, kes haldab ja majandab väga paljusid erinevaid loodusobjekte ja ka -keskusi. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust. Näiteks saab Põlulas loodusblogi veebikaamera abil vaadata jõeforellide tegemisi.

RMK-s töötab 700 inimest, kellest väga paljude töö hõlmab erinevate metsade ja külastuskeskuste vahel liikumist. Töötajatele, kelle töö seisneb metsas viibimises, olgu siis metsa majandamas, kasvatamas, korraldamas või hoidmas, on ametiautod igapäevased töövahendid.

Riigimets paikneb üle Eesti ja sageli kohtades, kuhu tavainimene ei satu ja kuhu ligipääsemiseks kasutatakse väikseid metsavaheteid. Vahemaad võivad kujuneda pikkadeks, mistõttu on väga oluline saada täpne läbitud kilometraaž.

Näiteks nii metsakasvatajad, kes viivad kevadel lankidele istutusmaterjali kui ka raitetööde korraldajad läbivad päeva jooksul pikki vahemaid, sest langid ei paikne kõrvuti ja korraga on töös mitu kohta. Lisaks palgalistele töötajatele annab RMK tööd kokku ligi 6000-le inimesele – istutajatele, raietöölistele, metsataimede kasvatajatele – kelle kõigiga tuleb suhelda ning tööd üle anda ja võtta.

Selle võimaldamiseks saavadki töötajad kasutada tööautosid. Kuid selleks, et autode kasutamine läbipaistev oleks, on RMK kasutusele võtnud GPS-sõidupäeviku. Ecofleeti (Fleet Complete) lahendus on peal ligikaudu 300 autol.

Kui osad asutused on läinud seda teed, et kasutavad sõidupäevikuna Excelit, siis RMK soovib töötajate administratiivset koormat vähendada ja läbipaistvust suurendada ning on kogu protsessi automatiseerinud. GPS-seadme abil saab kulusid arvestada tegelike sõitude kilometraaži alusel ja töötaja ei pea kulutama oma tööaega, et sõidupäeviku täitmiseks üritada meenutada eelmises kuus tehtud sõite.

Samuti on tänu GPS-seadmele alati olemas ülevaade selle kohta, kus parajasti auto asub, mistõttu auto kaduma minemisel on võimalik kaardilt asukoht kindlaks teha. Süsteemi saab sisse logida nii mobiili- kui veebirakenduse abil ja seda on mugav kasutada ka liikvel olles.

Kuidas RMK töötajad sõidupäevikut kasutavad?

Autole paigaldatakse GPS-kontrollerseade, mis jälgib auto asukohta ja liikumist. Selle põhjal registreerib süsteem automaatselt kõik sõidud, märkides ära algus- ja lõpp-punkti, sõiduaja ja vahemaa. Pärast esmast odomeetri näidu sisestamist arvutab süsteem selle edaspidi töötajate eest.

Samuti saab seadistada, et kõik tööajal tehtud sõidud on ametisõidud, mis lihtsustab sõidupäeviku täitmist. Kui tehakse erasõite, saab töötaja vastavad sõidud päevikusse kanda erasõitudena, mis annab sisendi maksude maksmiseks. Lisaks saab luua erinevaid raporteid, näiteks kiiruseületamiste, töövälisel ajal tehtud sõitude jpm kohta, mis aitavad analüüsida autopargi kasutamist erinevatel aegadel.

RMK varumisjuht Tanel Täheste peab Ecofleeti kasutamist ülimalt mugavaks. „Kui aasta-paar tagasi võttis eelmise kuu sõitude kirjeldamine mitu tundi, siis nüüd saab hakkama olenevalt erasõitude mahust mõnest minutist kuni poole tunnini.“

Kust saada abi, nõu?

Ettevõtte autode kasutamist puudutavad nõuded on nüansirohked ja vajavad korrektset lähenemist. Kui teil on autopargi haldamisel abi vaja, olgu selleks siis juhituvastuse juurutamine, sõidukite ühiskasutatavaks tegemine, tööülesannete  mobiilne juhtimine, juhiskoori juurutamine vmt., võtke ühendust Ecofleeti (Fleet Complete) meeskonnaga.

Kui aasta-paar tagasi võttis eelmise kuu sõitude kirjeldamine mitu tundi, siis nüüd saab hakkama olenevalt erasõitude mahust mõnest minutist kuni poole tunnini.”

Leiame teie ettevõttele sobiliku lahenduse

Aitame teid innovaatiliste lahendustega, et saaksite efektiivsemalt autoparki  ja liikvel olevat meeskonda juhtida. 

Teised kliendilood

RMK

RMK-s töötab 700 inimest, kellest väga paljude töö hõlmab erinevate metsade ja külastuskeskuste vahel liikumist. Töötajatele, kelle töö seisneb metsas viibimises, olgu siis metsa majandamas, kasvatamas, korraldamas või hoidmas, on ametiautod igapäevased töövahendid. Kuid selleks, et autode kasutamine läbipaistev oleks, on RMK kasutusele võtnud GPS-sõidupäeviku. Ecofleeti (Fleet Complete) lahendus on peal ligikaudu 300 autol.

KESKKONNAAMET

Kalapüügis on mitmeid erinevaid piiranguid – on alasid, kus ei tohi püüda, kehtivad ka keeluajad, mil ei tohi kala püüda (näiteks kudemise ajal) ning kvoodid kui palju tohib üldse erinevaid kalu püüda. Tänu Fleet Complete’i teenusele on Keskkonnainspektsioonil igal hetkel olemas ülevaade, mis alused järve peal on ning kas rikutakse püügiaegade reegleid või mitte.

RMK

Ülevaade

Fleet Complete’i teenust kasutavad enamasti erinevad neljarattalised sõidukid, aga teenus sobib hästi ka muudele motoriseeritud

Vaatamata sõiduautode maksustamise korra muutumisele, peab ettevõte endiselt suutma tõestada, et töökasutuseks märgitud autoga tehakse tõepoolest ainult töösõite. Ehk vana hea sõidupäevik ei ole kusagile kadunud.

Lõppeva aasta 1. jaanuarist muutus ettevõtte autode erakasutuse maksustamine. Senine erisoodustuse süsteem asendus auto võimsusest sõltuva arvestusega. Kui ettevõtte M1-kategooria autot plaanitakse kasutada ainult ametisõitudeks, tuleb Maanteeameti e-teeninduses teha sõiduki kohta vastav märge.

Kui autot kasutatakse nii ameti- kui ka erasõitudeks, tuleb ettevõttel maksta erisoodustuse pealt makse. Samuti peab ettevõte suutma tõestada, et autodega tehakse ainult ametisõite. Ehk vana hea sõidupäevik ei ole kuskile kadunud. Isegi kui autod on segakasutuses ja ettevõte tasub kõik maksud, aitab GPS-sõidupäevik suurendada läbipaistvust.

RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskus leidis nutika lahenduse, kuidas sõidupäeviku täitmine automatiseerida ja töötajate väärtuslikku aega seeläbi kokku hoida.

RMK hoole all on 45% Eesti metsamaast ja ligikaudu 30% kogu Eestimaast. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja, kes haldab ja majandab väga paljusid erinevaid loodusobjekte ja ka -keskusi. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust. Näiteks saab Põlulas loodusblogi veebikaamera abil vaadata jõeforellide tegemisi.

RMK-s töötab 700 inimest, kellest väga paljude töö hõlmab erinevate metsade ja külastuskeskuste vahel liikumist. Töötajatele, kelle töö seisneb metsas viibimises, olgu siis metsa majandamas, kasvatamas, korraldamas või hoidmas, on ametiautod igapäevased töövahendid.

Riigimets paikneb üle Eesti ja sageli kohtades, kuhu tavainimene ei satu ja kuhu ligipääsemiseks kasutatakse väikseid metsavaheteid. Vahemaad võivad kujuneda pikkadeks, mistõttu on väga oluline saada täpne läbitud kilometraaž.

Näiteks nii metsakasvatajad, kes viivad kevadel lankidele istutusmaterjali kui ka raitetööde korraldajad läbivad päeva jooksul pikki vahemaid, sest langid ei paikne kõrvuti ja korraga on töös mitu kohta. Lisaks palgalistele töötajatele annab RMK tööd kokku ligi 6000-le inimesele – istutajatele, raietöölistele, metsataimede kasvatajatele – kelle kõigiga tuleb suhelda ning tööd üle anda ja võtta.

Selle võimaldamiseks saavadki töötajad kasutada tööautosid. Kuid selleks, et autode kasutamine läbipaistev oleks, on RMK kasutusele võtnud GPS-sõidupäeviku. Ecofleeti (Fleet Complete) lahendus on peal ligikaudu 300 autol.

Kui osad asutused on läinud seda teed, et kasutavad sõidupäevikuna Excelit, siis RMK soovib töötajate administratiivset koormat vähendada ja läbipaistvust suurendada ning on kogu protsessi automatiseerinud. GPS-seadme abil saab kulusid arvestada tegelike sõitude kilometraaži alusel ja töötaja ei pea kulutama oma tööaega, et sõidupäeviku täitmiseks üritada meenutada eelmises kuus tehtud sõite.

Samuti on tänu GPS-seadmele alati olemas ülevaade selle kohta, kus parajasti auto asub, mistõttu auto kaduma minemisel on võimalik kaardilt asukoht kindlaks teha. Süsteemi saab sisse logida nii mobiili- kui veebirakenduse abil ja seda on mugav kasutada ka liikvel olles.

Kuidas RMK töötajad sõidupäevikut kasutavad?

Autole paigaldatakse GPS-kontrollerseade, mis jälgib auto asukohta ja liikumist. Selle põhjal registreerib süsteem automaatselt kõik sõidud, märkides ära algus- ja lõpp-punkti, sõiduaja ja vahemaa. Pärast esmast odomeetri näidu sisestamist arvutab süsteem selle edaspidi töötajate eest.

Samuti saab seadistada, et kõik tööajal tehtud sõidud on ametisõidud, mis lihtsustab sõidupäeviku täitmist. Kui tehakse erasõite, saab töötaja vastavad sõidud päevikusse kanda erasõitudena, mis annab sisendi maksude maksmiseks. Lisaks saab luua erinevaid raporteid, näiteks kiiruseületamiste, töövälisel ajal tehtud sõitude jpm kohta, mis aitavad analüüsida autopargi kasutamist erinevatel aegadel.

RMK varumisjuht Tanel Täheste peab Ecofleeti kasutamist ülimalt mugavaks. „Kui aasta-paar tagasi võttis eelmise kuu sõitude kirjeldamine mitu tundi, siis nüüd saab hakkama olenevalt erasõitude mahust mõnest minutist kuni poole tunnini.“

Kust saada abi, nõu?

Ettevõtte autode kasutamist puudutavad nõuded on nüansirohked ja vajavad korrektset lähenemist. Kui teil on autopargi haldamisel abi vaja, olgu selleks siis juhituvastuse juurutamine, sõidukite ühiskasutatavaks tegemine, tööülesannete  mobiilne juhtimine, juhiskoori juurutamine vmt., võtke ühendust Ecofleeti (Fleet Complete) meeskonnaga.

Kui aasta-paar tagasi võttis eelmise kuu sõitude kirjeldamine mitu tundi, siis nüüd saab hakkama olenevalt erasõitude mahust mõnest minutist kuni poole tunnini.”

Leiame teie ettevõttele sobiliku lahenduse

Aitame teid innovaatiliste lahendustega, et saaksite efektiivsemalt autoparki  ja liikvel olevat meeskonda juhtida. 

Teised kliendilood

RMK

RMK-s töötab 700 inimest, kellest väga paljude töö hõlmab erinevate metsade ja külastuskeskuste vahel liikumist. Töötajatele, kelle töö seisneb metsas viibimises, olgu siis metsa majandamas, kasvatamas, korraldamas või hoidmas, on ametiautod igapäevased töövahendid. Kuid selleks, et autode kasutamine läbipaistev oleks, on RMK kasutusele võtnud GPS-sõidupäeviku. Ecofleeti (Fleet Complete) lahendus on peal ligikaudu 300 autol.

KESKKONNAAMET

Kalapüügis on mitmeid erinevaid piiranguid – on alasid, kus ei tohi püüda, kehtivad ka keeluajad, mil ei tohi kala püüda (näiteks kudemise ajal) ning kvoodid kui palju tohib üldse erinevaid kalu püüda. Tänu Fleet Complete’i teenusele on Keskkonnainspektsioonil igal hetkel olemas ülevaade, mis alused järve peal on ning kas rikutakse püügiaegade reegleid või mitte.

YUMMY CATERING

Yummy Catering on noor, elujõuline ettevõte, kes viib tervislikke kodutehtud toite laste päevakeskustesse. Nende köök alustab tööd kell 3-4 hommikul ja autojuhid hakkavad toitu laiali vedama juba kell seitse hommikul. Selleks, et jõuda toidud veetud õigeks ajaks vajasid nad süsteemi, mis aitaks neil tellimusi jälgida.

Optimaalsed teekonnad on nende jaoks väga olulised. Fleet Complete’i tarkvara aitab 22 autojuhil kokku panna optimaalsed teekonnad, navigeerida õigesse kohta ja võtta uusi viimase minuti tellimusi. Kontoritöötajad annavad autojuhtidele läbi rakenduse juhised, millal neil tuleb, kuhu jõuda ja aitavad ootamatute olukordade korral.

Lihtne kaubavedu, õnnelikud lapsed – iga päev!

“Yummy Catering on edumeelne ettevõte. Fleet Complete võimaldab meil pakkuda autojuhtidele igapäevaste tööülesannete täitmiseks innovaatilisi lahendusi.”

Leno Cardoso

CEO
 • Viivad iga päev toitu laste päevakeskustesse
 • Nende jaoks on toidu õigeaegne kohaleviimine ärikriitiline tegevus
 • 22 autojuhti

Leiame teie ettevõttele sobiliku lahenduse

Aitame teid innovaatiliste lahendustega, et saaksite efektiivsemalt autoparki  ja liikvel olevat meeskonda juhtida. 

Teised kliendilood

YUMMY CATERING

Yummy Catering on noor, elujõuline ettevõte, kes viib tervislikke kodutehtud toite laste päevakeskustesse. Nende köök alustab tööd kell 3-4 hommikul ja autojuhid hakkavad toitu laiali vedama juba kell seitse hommikul. Selleks, et jõuda toidud veetud õigeks ajaks...

METRO DELIVERY

Metro Delivery kasutab Fleet Complete’i lahendusi, et pakkuda paremat klienditeenindust ja tõhustada logistikat.

SCANIA

Ülevaade

Scania CER on Scania veokite müügi ja hooldusega tegelev ettevõte Tšehhis,Slovakkias ja Ungaris. 2009. aastal alanud majanduskriis ei vähendanud neil mitte ainult kogumüüki vaid ka turuosa. Seetõttu otsiti võimalusi oma müügimeeskonna produktiivsuse tõstmiseks. Selle jaoks sooviti tõsta kliendikohtumiste kvantiteeti ja kvaliteeti. Analüüsi käigus leiti, et müügimehed ei pea tegelikult kontoris viibima ja kulutama aega kontorisse sõidule – enamuse tööst peaks saama tegelikult liikvel olles tehtud. Selle ülesandepüstitusega pöördus Scania CER Ecofleeti poole.  Koos loodi süsteem, mis ühendas Scania kliendihaldustarkvara ja muud andmebaasid Ecofleeti (uue nimega Fleet Complete’i) haldusteenusega.

Scania müügimeeskond saab meie süsteemi abil oma kliendid kaardile visualiseerida ning planeerida võimalikult optimaalseid teekondi – hoides kokku sõiduaega saab rohkem aega klientidega tegeleda. Nutirakenduse abil saab ettevõtte andmebaasidest tulnud kliendiinfo kiirelt ette kuvada – lisaks kohtumise ja asukohainfole saab pilgu peale heita näiteks varasematele kohtumistele, tehingutele ja makseajaloole. Pärast kohtumist saab kokkulepped ja muu info läbi nutirakenduse kliendihaldustarkvarasse saata.

Tulemus

Scania CER on Ecofleeti süsteemi abil oma müügimeeskonna produktiivsust märgatavalt tõstnud ning tänu sellele on tõusnud ka ettevõtte turuosa.

 

 

Scania CER on Ecofleeti süsteemi abil oma müügimeeskonna produktiivsust märgatavalt tõstnud ning tänu sellele on tõusnud ka ettevõtte turuosa.

Leiame teie ettevõttele sobiliku lahenduse

Aitame teid innovaatiliste lahendustega, et saaksite efektiivsemalt autoparki  ja liikvel olevat meeskonda juhtida. 

Teised kliendilood

SCANIA

Scania müügimeeskond saab meie süsteemi abil oma kliendid kaardile visualiseerida ning planeerida võimalikult optimaalseid teekondi – hoides kokku sõiduaega saab rohkem aega klientidega tegeleda. Nutirakenduse abil saab ettevõtte andmebaasidest tulnud kliendiinfo kiirelt ette kuvada – lisaks kohtumise ja asukohainfole saab pilgu peale heita näiteks varasematele kohtumistele, tehingutele ja makseajaloole. Pärast kohtumist saab kokkulepped ja muu info läbi nutirakenduse kliendihaldustarkvarasse saata.

ANGLIA STEEL

Anglia Steel leveraged Fleet Complete’s GPS tracking capabilities to recover $160,000 in stolen vehicles and reduce fuel costs by 10%.

L&L OILFIELD

Ülevaade

Ettevõte asutati 1972. aastal ja selle peakontor asub Lloydminsteris. L&L Oilfield on ehituse ja naftapuuraukude hoolduse valdkonnas turuliider. Ettevõtte edu aluseks on pühendunud ja andekad töötajad. Lisaks heale klienditeenindusele keskendub ettevõte ka mitmekülgsesse töötajate ohutusprogrammi, mis eristab teda teistest ettevõtetest.

“Kütusehind oli samuti üks murekoht. Meil on väga suur autopark ja iga kokkuhoitud dollar omab tähtsust.”

– Jack Reckwell

Väljakutse

L&L kliendid asuvad 100 km raadiuses ja seetõttu on väga oluline leida optimaalsed sõiduteekonnad, pakkudes samal ajal kiiret teenindust. Ettevõttel on 117 sõidukit, s.h. raskeveokid, kraanad ja sõiduautod. Nii suure autopargi haldamiseks vajas ettevõte tarkvaralahendust, mis aitaks tagada töötajate ohutuse ja aitaks sõidukite asukohta jälgida.

“Tänu sellele, et meil on ülevaade töötajate sõiduteekondadest, saame neil silma peal hoida, et tagada nende turvalisus teedel, mis on meie jaoks väga oluline.”

– Jack Reckewell

Kasu

Peale Fleet Complete’i tarkvaralahenduse kasutuselevõttu märkas juhtkond, et õnnetuste arv vähenes 15% võrra. Samuti on Fleet Complete aidanud neil kaitsta sõidukeid koguväärtuses $7,000,000. Hiljuti üks ettevõtte auto varastati ja tänu GPS-jälgimisseadmele leiti auto kiiresti üles ja ettevõte ei pidanud kannatama kahju.

 

Saame juhtida oma ettevõtet kindla teadmisega, et meie sõidukid on Fleet Complete poolt kaitstud.
Jack Reckwell

Operatsioonide juht
 • Ettevõte asutati 1972. aastal Lloydminsteris
 • 117 sõidukit
 • 15% vähem õnnetusi
 • Said kiirest jälile varastatud sõidukile

Leiame teie ettevõttele sobiliku lahenduse

Aitame teid innovaatiliste lahendustega, et saaksite efektiivsemalt autoparki  ja liikvel olevat meeskonda juhtida. 

More Case studies

L&L OILFIELD

Ettevõte asutati 1972. aastal ja selle peakontor asub Lloydminsteris. L&L Oilfield on ehituse ja naftapuuraukude hoolduse valdkonnas turuliider. Tänu Fleet Complete’i lahendustele on õnnetuste arv ettevõttes vähenenud 15% võrra.

MINTO GROUP

With FieldWorker, Minto was able to build and successfully launch the new mobile platform before the due timelines.

EESTI TEED

Ecofleet (uue nimega Fleet Complete) ja AS Eesti Teed* jätkasid mais 2018 juba seitse aastat kestnud koostööd, et aidata AS Eesti Teedel nutikate veebipõhiste GPS-lahenduste abil efektiivsemalt planeerida teehooldusi ja optimeerida teehooldusmasinate kasutamist. Ecofleeti lahendused aitavad automatiseerida igapäevaseid masinapargi (ligi 350 aktiivset sõidukit) haldamisega seotud tegevusi ning annavad reaalajas ülevaate vajalikest võtmenäitajatest, et teetööd ja hooldused saaksid õigeaegselt tehtud ja et Eesti teedel oleks mugav ning turvaline liigelda.

Kuidas jälgimisseadmed ja sensorid aitavad paremini teehooldusi planeerida?

Ecofleeti lahendused võimaldavad teehooldajatel reaalajas vaadata teehooldusmasinate asukohta ja sõitude ning tööde aruandeid veendumaks, et kõik teelõigud saavad õigeaegselt hooldatud. Paigaldatud sensorite abil jälgitakse, millised teelõigud on hooldatud: kas tee puhastamiseks on kasutatud sahkasid või on teid soolatud. Kõiki võtmenäitajaid on teemeistritel mugav ja lihtne reaalajas asukohakaardilt jälgida, et paremini tööd planeerida ja omada ülevaadet hooldatud ja hooldamata teelõikudest. Kõik hooldatud teelõigud joonistuvad kaardil välja rohelistena ja teed, kuhu teemeistrid veel jõudnud ei ole, on selgesti eristatavad punaste lõikudena. Vaadates lähemalt mõnda kindlat teelõiku, saab kaardilt välja lugeda, mis teehooldusi on antud teelõigul tehtud.

Süsteemi poolt loodavad aruanded võimaldavad lisaks analüüsida töödele kuluvat aega, juhtide sõidustiili ja kütusekulu, et efektiivsemalt planeerida töötajate tööaega ja optimeerida teehooldusmasinate kasutamist parema teenuse tagamiseks. Teehooldusmasinate tegevust on võimalik jälgida nii reaalajas kui ka teha väljavõte varasematest sõitudest, et paremini analüüsida ja võrrelda erinevatel ajaperioodidel samade teelõikude hooldamiseks kuluvaid ressursse.

Kuidas talvisel ajal kindel olla, et teed ei ole libedad?

Ecofleeti süsteemi on liidestatud maanteede haardeteguri mõõtmise seadmed, mis võimaldavad talvisel ajal kontrollida, kas teede libedus on vastavuses Maanteeameti poolt seatud nõuetele. Mõõtmistulemused on jälgitavad reaalajas läbi veebirakenduse asukohakaardilt. Libedad teelõigud joonistuvad välja punaste lõikudena, mistõttu on neid lihtne tuvastada. Saadud informatsioon võimaldab saata probleemsetesse kohtadesse täiendavad hooldusmasinad ja edaspidi antud teelõikudele juba teadlikult rohkem tähelepanu pöörata.

Vaata ka videost, kuidas Ecofleet aitab talvistest teehooldetöödest ülevaadet saada.

*AS Eesti Teed

AS Eesti Teed on asutatud aastal 2012 valitsuse poolt seni tegutsenud viie teehooldele spetsialiseerunud  ettevõtete AS Pärnumaa Teed, AS Tartumaa Teed, AS Võrumaa Teed, AS Virumaa Teed ja  AS Saaremaa Teed liitmise tulemusena. Täna on AS Eesti Teed kombineeritud teede ehituse ja korrashoiuettevõte, kelle hooldada  riigimaanteed Lääne-Virumaal, Saaremaal, Võrumaal, Tartumaal ja Harjumaal (Keila piirkond). Ettevõttes töötab ligikaudu 250 inimest. Lisainformatsioon: www.eestiteed.eu

 

Leiame teie ettevõttele sobiliku lahenduse

Aitame teid innovaatiliste lahendustega, et saaksite efektiivsemalt autoparki  ja liikvel olevat meeskonda juhtida. 

Teised kliendilood

EESTI TEED

Ecofleet (uue nimega Fleet Complete) ja AS Eesti Teed jätkasid mais 2018 juba seitse aastat kestnud koostööd, et aidata AS Eesti Teedel nutikate veebipõhiste GPS-lahenduste abil efektiivsemalt planeerida teehooldusi ja optimeerida ligi 350 teehooldusmasina kasutamist.

LT ENERGY SERVICES

Ülevaade

LT Energy Services loodi 2007. aastal kogenenud ekspertide poolt. Ettevõte tegeleb energia sektori jaoks vajalike seadmete rendiga. Ettevõte kasvas kiiresti ja laiendas tegevust erinevates osariikides. Kokku haldavad nad 275 masinat ja 68 sõidukit.

LT Energy Services eesmärgiks on kindlustada töötajate turvalisus objektidel ja pakkuda neile kaasaegseid töövahendeid, et panustada ettevõtte kiiresse kasvu.

“Me haldame väga kalleid seadmeid ja meie jaoks on oluline, et need on kaitstud. Maksame seadme eest keskmiselt $10,000 – $200,000 ja Fleet Complete teenused on igati vajalikud.”

– Chad Jackson

Väljakutse

Ettevõtte tegutseb konkurentsitihedal turul, kus kiire reageerimine klientide murdele on oluline. On oluline, et teenindusmeeskond jõuaks kliendini õigeaegselt. Varasemalt oli ettevõttesiseselt väga palju kõnesid erinevate inimeste vahel ja seetõttu tunti vajadust protsessi lihtsustada. Samuti sooviti leida lahendus, mis tagaks meeskonnaliikmete turvalisuse. LT Energy Services vajas usaldusväärset jälgimise ja raporteerimise tarkvara, mis muudaks ettevõtte protsesse lihtsamaks. Samuti soovis ettevõte jälgida lisakulu tekitavaid juhtumeid, nagu kiiruseületused, rehvide kulutamine, suurenenud kütusekulu.

Lahendus

Chad Jackson lisas, et investeering Fleet Complete tarkvarasse on igati ära tasunud. LT Energy Services võttis kasutusele 275 vara jälgimise seadet ja 53 sõidukite jälgimise seadet, et omada reaalajas ülevaadet sõidukite ja seadmete asukohast. Tänu meie lahendusele saab ettevõte jälgida 275 seadet ühelt ekraanilt.

Fleet Tracker MGS200 ja Asset Tracker AT1000

Sõidukite jälgimise lahenduse abil on ettevõttel ligipääs ärikriitilistele andmetele ja ülevaade sõiduki kiirusest, aku seisukorrast, mootori töökorrast ja diagnostikast.

“Kui kliendid rendivad meie seadmeid, ootavad nad parimat teenindust. Mõnikord tuleb ette tehnilisi rikkeid ja meile helistavad vihased kliendid, kes soovivad, et nende seadmed parandatakse kiiresti. Meie jaoks on oluline, et õigete teadmistega lähedal olev tehnik jõuaks kohale nii kiiresti kui võimalik.”

– Chad Jackson

Fleet Complete lahendused muutsid lihtsamaks kommunikatsiooni dispetšerite ja juhtide vahel ja kiirendasid kliendini jõudmise aega.

Selge ülevaade, kus autojuhid parajasti asuvad ja kas nad on hõivatud või mitte ning kui kaua neil kulub objektile jõudmiseks, on aidanud dispetšeritel jagada tööülesandeid parimal võimalikul viisil, säästes töötajate sõiduaega ja ettevõtte kulusid. Samuti on ettevõttel olemas digitaalsel kujul vajalikud vormid ja aruanded hilisemaks raporteerimiseks.

Kasu

Fleet Complete võimaldab ettevõtetel nagu LT Energy Services kasutada tervikliku süsteemi, mis võimaldab neid efektiivsemalt tööd korraldada.

“Juhid teavad, et meil on ülevaade sõiduki kasutamise kohta ja see on muutnud nende sõidustiili ökonoomsemaks.”

– Chad Jackson

LT Energy juhid sõidavad enamasti üksinda ja nende ohutus on ettevõtte jaoks väga oluline. Omades reaalajas ülevaadet, kus sõidukid asuvad, võimaldab õnnetusjuhtumi korral kiiret reageerimist. Samuti märkas juhtkond, et juhtide sõidukäitumine on peale Fleet Complete lahenduse kasutuselevõtmist tunduvalt paranenud ja kütusekulu on märgatavalt vähenenud.

Fleet Complete aitab meil proaktiivselt ennetada vargusi. Fleet Complete oli parim valik.
Chad Jackson

HSE direktor
 • Loodi 2007. aastal Houstonis
 • Spetsialiseerub seadmete rentimisele elektrienergia ja gaasi tegevusvaldkonnas
 • Omab 275 seadet vara jälgimiseks ja 68 seadet sõidukite jälgimiseks
 • Ülevaade ühel platvormil
 • Tõhusamad protsessid
 • Kiiruseületamised maanteedel on vähenenud

Leiame teie ettevõttele sobiliku lahenduse

Aitame teid innovaatiliste lahendustega, et saaksite efektiivsemalt autoparki  ja liikvel olevat meeskonda juhtida. 

Teised kliendilood

PYRAMID CORPORATION

Pyramid Corporation on Kanada eraettevõtte, kes haldab 800 sõidukiga autoparki, mille väärtus on ligikaudu $30 miljonit.

LT ENERGY SERVICES

LT Energy Services loodi 2007. aastal kogenenud ekspertide poolt. Ettevõte tegeleb energia sektori jaoks vajalike seadmete rendiga. Ettevõte kasvas kiiresti ja laiendas tegevust erinevates osariikides. Kokku haldavad nad 275 masinat ja 68 sõidukit.

BOFTEL

Ülevaade

Telekommunikatsiooniteenuseid pakkuv Boftel Estonia OÜ võttis Ecofleeti (uue nimega Fleet Complete’i) teenuse kasutusele, et autopargi toimimisest paremat ja selgemat ülevaadet saada ning sellega ka kulusid kokku hoida.

Ettevõttel on pea poolsada autot ja sellise suurusega autopargi haldamine ilma ülevaatliku süsteemita on väga ebaefektiivne. Ecofleeti abil on kõik Boftel Esonia OÜ sõidukid kaardil reaalajas näha, kliendi juurde saab alati saata lähima vaba sõiduki.

“Klientide vaates lühenes väljakutsetele reageerimise aeg ja hilisem aruandlus on GPSi põhine, mis omakorda välistab hilisemad arusaamatused tööajaarvestuses. Ecofleet aitas kulusid märgatavalt kokku hoida ja investeering tasus ennast juba väga lühikese ajaga ära.”

– Gennadi Gutnitsenko

” Ecofleet aitas kulusid märgatavalt kokku hoida ja investeering tasus ennast juba väga lühikese ajaga ära.”

Gennadi Gutnitsenko

Boftel
 • Kiirem reageerimine klientide väljakutsetele
 • Selge ja läbipaistev aruandlus tööajaarvestuses
 • Kulude kokkuhoid

Leiame teie ettevõttele sobiliku lahenduse

Aitame teid innovaatiliste lahendustega, et saaksite efektiivsemalt autoparki  ja liikvel olevat meeskonda juhtida. 

More Case studies

BOFTEL

Telekommunikatsiooniteenuseid pakkuv Boftel Estonia OÜ võttis Ecofleeti (uue nimega Fleet Complete) teenuse kasutusele, et autopargi toimimisest paremat ja selgemat ülevaadet saada ning sellega ka kulusid kokku hoida.

G4S

Ülevaade

Turvateenuseid pakkuv G4S jälgib Ecofleeti (uue nimega Fleet Complete’i) abil oma patrullsõidukeid ja pakub auto jälgimise võimalust ka oma klientidele. Turvateenuste puhul on väga oluline omada ülevaadet, kus kõik patrullautod hetkel asuvad – ilma selleta ei saa pakkuda kliendile piisavalt kvaliteetset teenust ja kiiret reageerimisaega.

Ecofleeti süsteemis saab G4S alarmi korral leida asukohale lähima vaba patrullsõiduki ja tänu sellisele optimeeritud tegevusele jõuab turvafirma töötaja kohale minimaalse ajaga.

G4S teenusejuht Reiko Tääker: “Sõidukite turvaline juhtimine ja jälgimine on meie äri seisukohast väga oluline. Paindliku ja usaldusväärse koostööpartnerina on Ecofleet loonud meile tööriistad, mille abil saame pakkuda optimaalseid lahendusi ka oma klientidele.“

 

Sõidukite turvaline juhtimine ja jälgimine on meie äri seisukohast väga oluline. Paindliku ja usaldusväärse koostööpartnerina on Ecofleet loonud meile tööriistad, mille abil saame pakkuda optimaalseid lahendusi ka oma klientidele.

Reiko Tääker

G4S teenusejuht

Leiame teie ettevõttele sobiliku lahenduse

Aitame teid innovaatiliste lahendustega, et saaksite efektiivsemalt autoparki  ja liikvel olevat meeskonda juhtida. 

Teised kliendilood

G4S

Turvateenuseid pakkuv G4S jälgib Ecofleeti (uue nimega Fleet Complete’i) abil oma patrullsõidukeid ja pakub auto jälgimise võimalust ka oma klientidele. Turvateenuste puhul on väga oluline omada ülevaadet, kus kõik patrullautod hetkel asuvad – ilma selleta ei saa pakkuda kliendile piisavalt kvaliteetset teenust ja kiiret reageerimisaega.

ROHELINE LAINE

Ülevaade

Just nagu Taxify või Booking.com muutsid muidu vaeva nõudvad tegevused targa tehnoloogia abil kiiremaks ja mugavamaks, saab nutika lahenduse abil ettevõtte tööülesannete haldamise viia täiesti uuele tasemele.

Roheline Laine OÜ tegutseb 2002. aastast, pakkudes kahjukäsitluse ja 24h hädaabi teenuseid terves Euroopas. Teenindatavate kaubamärkide seas on tuntuimad SOS International, Ergo, Seesam, Gjensidige Baltic, PZU, Swedbank, DNB, LHV, Mercedes-Benz, Jeep, Lancia, Citroën, Hyundai, KIA, Iizi jpt. Aastaga registreeritakse Baltikumis üle 13 000 kahjukäsitluse kaasuse ja aidatakse üle 18 000 teele jäänud hädalise. Sellises mahus kaasuste haldamine on töömahukas ülesanne, kus protsessi optimeerimine annaks märkimisväärse tulemuslikkuse kasvu.

Kuidas toimub kahjukäsitluse protsess?

Roheline Laine vastab kliendi esmasele kõnele, nõustab teda ning saadab vajadusel garanteeritud aja jooksul kohale operatiivsõiduki, et fikseerida olukord ja süülisus. Sündmuspaigal tehakse vajalikud ekspertiisid, kogutakse kokku vajalikud kahjumaterjalid. Seejärel peab info jõudma Rohelise Laine kontorisse, et saaks juhtumi registreerida üleriiklikusse infosüsteemi.

Kuni telemaatikalahenduse kasutuselevõtuni liikus info registreerimist vajavate sündmuste kohta peamiselt telefoni teel. Klienditeenindajal oli tihti kasutusel mitu töövahendit: GPS navigatsiooniseade leidmaks õige sündmuspaik, sülearvuti, fotoaparaat. Sündmuspaigal koostatud aruanded ja fotod tuli füüsiliselt kontorisse viia, et juhtum registrisse kanda. Arhailine protsess oli ajamahukas ja aeglane. Üsna kiiresti sai selgeks, et selline töövoog ei ole jätkusuutlik ning asuti otsima tõhusamat lahendust.

Ecofleeti müügijuhiga konsulteerides kirjeldati ära kogu protsess ning selle probleemsed kohad. “Avaldas muljet, et ei müüdud lihtsalt tarkvara, vaid keskenduti meie äriprotsessidele ja pakuti just meie ettevõttele sobiv lahendus,“ kirjeldas Rohelise Laine kahjukäsitluse ja juhtimiskeskuse osakonna juht Martin Netz. „Tulemuseks saime tahvelarvutist hallatava lahenduse, mis asendab telefonisuhtluse, fotoaparaadi, sülearvuti ja naviseadme.“

Ecofleeti mobiilsete tööülesannete haldus

Ecofleeti tootejuht Kalmer Kärblane selgitas: „Süsteem on lihtne: kui kontoritöötaja saab info uue töö kohta, sisestab ta oma arvutis selle Ecofleeti süsteemi ja määrab töö tegija – võib otsida näiteks sihtkohale kõige lähema vaba töötaja. Seejärel saab kahjukäsitleja oma nutirakendusse teate uue töö kohta ja saab Ecofleeti abil kohale navigeerida, kus ta täidab otse rakenduses kohandatud aruande, lisab sellele fotod ja vajadusel ka allkirja. Info liigub kohe Ecofleeti süsteemis kontoritöötajani, kes saab kaasuse registreerida – enam ei pea ootama, et keegi materjali kontorisse tooks ning käsitsi arvutisse sisestaks.“

Uudse lahenduse kasutamist soovitab Martin Netz julgelt ka teistele: „Meie aruannete koostamine muutus välitööde puhul automaatseks ja nende kontroll kergemaks. Samuti kasvas info liikumise kiirus ja tänu sellele meie võimekus kiiremini reageerida, pakkuda paremat teenust ning vähema aja jooksul rohkem tööd ära teha.“

Sarnane vajadus on paljudel ettevõtetel

Ecofleeti tootejuhi Kalmer Kärblase sõnul on selline vajadus paljudel ettevõtetel. „Näiteks liftide ja muude tehnosüsteemide hooldusmehed, koristusfirmad ja müügiesindajad saaksid oma tööprotsessi sama lahendusega palju selgemaks ja konkreetsemaks muuta. Lahendust saab kasutada ka alltöövõtjatele tööülesannete saatmiseks. Kasvab info liikumise kiirus ja ettevõte on efektiivsem. See positiivne muutus tähendab kohe ajalist ja rahalist võitu.“

Meie aruannete koostamine muutus välitööde puhul automaatseks ja nende kontroll kergemaks. Samuti kasvas info liikumise kiirus ja tänu sellele meie võimekus kiiremini reageerida, pakkuda paremat teenust ning vähema aja jooksul rohkem tööd ära teha.

Martin Netz

Rohelise Laine kahjukäsitluse ja juhtimiskeskuse osakonna juht

Leiame teie ettevõttele sobiliku lahenduse

Aitame teid innovaatiliste lahendustega, et saaksite efektiivsemalt autoparki  ja liikvel olevat meeskonda juhtida. 

Teised kliendilood

ROHELINE LAINE

Just nagu Taxify või Booking.com muutsid muidu vaeva nõudvad tegevused targa tehnoloogia abil kiiremaks ja mugavamaks, saab nutika lahenduse abil ettevõtte tööülesannete haldamise viia täiesti uuele tasemele.

G4S

Turvateenuseid pakkuv G4S jälgib Ecofleeti (uue nimega Fleet Complete’i) abil oma patrullsõidukeid ja pakub auto jälgimise võimalust ka oma klientidele. Turvateenuste puhul on väga oluline omada ülevaadet, kus kõik patrullautod hetkel asuvad – ilma selleta ei saa pakkuda kliendile piisavalt kvaliteetset teenust ja kiiret reageerimisaega.