VEEBILEHE MÄRKUS

Veebilehte haldab Fleet Complete. Veebisaidi korrektsele toimimisele ega veebisaidi informatsioonile ega sisule ei anta garantiisid.

Vastutusest loobumine

Veebilehte haldab Fleet Complete. Veebisaidi korrektsele toimimisele ega veebisaidi informatsioonile ega sisule ei anta garantiisid. Tulenevalt seadusandlusest lükkab Fleet Complete tagasi õigused mistahes garantiile. Fleet Complete ei ole vastutav veebilehe kasutamisega tekkinud kahjust või tagajärgedest.

Privaatsus

Veebilehe külastajate poolt jäetavat informatsiooni kasutatakse ainult selleks, et saata andmesubjektile tema poolt soovitud informatsiooni. Andmesubjekti poolt esitatud taotluse korral, kustutame kõik isikuandmed esimesel võimalusel. Käsitleme teenuse osutamise käigus kogutud informatsiooni konfidentsiaalsena.

Autoriõigus

Kogu veebisaidil olev sisu, nagu tekst, graafika, logod, ikoonid, pildid ja animatsioonid kuuluvad Fleet Complete’ile ja on kaitstud rahvusvahelise autoriõigusega. Sisu uuesti tootmine, muutmine, müümine, uuesti avaldamine või kasutamine on keelatud.