Privaatsuspoliitika

Meie jaoks on oluline kaitsta isikuandmete privaatsust. Järgnev poliitika annab ülevaate, kuidas Fleet Complete haldab ja töötleb isikuandmeid ja kuidas hankida juurdepääs isikuandmetele, mis on ettevõtte Fleet Complete valduses, nimetatud andmeid parandada ja/või kustutada või isikuandmete töötlemine vaidlustada.

 

Küpsised

Kui külastate mõne veebibrauseri kaudu meie veebisaiti, kasutame küpsiseid selliste andmete kogumiseks nagu teie IP-aadress, seadme tunnus ja kasutusteave. See teave aitab meil näha meie saidi kasutust ja veebisaiti paremaks teha.

Võite küpsiste kasutamise keelata oma brauseri privaatsussätete alt. See blokeerib aga veebisaidi mõned kasutusvõimalused.

Teie sisendid

Kogume isikuandmeid, mille sisestate kontot registreerides, tellimust esitades, küsitlusele vastates, uudiskirja või meililoendiga liitudes, töökohale kandideerides või veebisaidi kaudu meie poole pöördudes ja veebivormi täites. Iga kord anname teile teada, milliseid andmeid ja mis otstarbel me kogume.

Milliseid isikuandmeid me kogume?

Kogume teie isikuandmeid, kui esitate selliseid andmeid otse meile, kui meie kolmandatest isikutest äripartnerid või teenusepakkujad meile teie isikuandmeid esitavad või kui teie isikuandmeid kogutakse automaatselt meie teenuste kasutamise käigus. Allpool oleme kirjeldanud, mis laadi andmeid me kogume ning mis on andmete kogumise ja töötlemise eesmärk.

Otse teie käest kogutav teave

Peamised konto andmed

Saame isikuandmed otse teie käest, kui sisestate need kontot luues. Sellised andmed on:

 • nimi
 • meiliaadress
 • parool
 • telefoninumber
 • ettevõtte nimi
 • ettevõtte aadress

Nende andmete töötlemise eesmärk on pakkuda teile teenuseid ja tagada kontole turvaline ligipääs.

Vabatahtlikud konto andmed

Konto loomise ja haldamisega seoses võite vabatahtlikult esitada näiteks järgmist lisateavet:

 • sõiduki registreerimisnumber
 • VIN-kood
 • auto värvus
 • auto keretüüp
 • auto mudel
 • sõiduki värvus
 • sõiduki omandiõigus

Neid andmeid kasutatakse mitmel otstarbel.

 1. Kasutajanimi ja ettevõtte nimi talletatakse selleks, et teid teistest saidi kasutajatest paremini ja kergemini eristada.
 2. Telefoninumbrit töötleme selleks, et anda teile teada teenustest ning edastada teenuseteateid, uuendusi ja pakkumisi.
 3. Ettevõtte nime ja suurust kasutame selleks, et selgitada välja meie kliendibaas ja teha otseturundust.
 4. Teavitusmeili aadress(id) on vajalikud selleks, et edastada teile teenuse osana teavitusi.

Kontaktandmed

Võime nii praeguste kui ka võimalike tulevaste klientide kohta koguda eri allikaist, sh veebivälise turundustegevuse käigus, järgmisi kontaktandmeid: nimi, aadress, telefoninumber, ametikoht ja ettevõtte nimi.

Töötleme sellist teavet turunduse eesmärgil ning praegustele ja tulevastele klientidele toe pakkumiseks.

Arveldusandmed

Krediitkaarti kasutava kliendi puhul talletame makseandmed ja seostame need Stripe’i konto ID-ga. (Ise me maksekaardiandmeid ei talleta, neid andmeid kogub ja talletab meie alltöövõtja Stripe. Meie salvestame ainult konto ID.)

Teiste maksvate klientide puhul kogume ja salvestame arveldusandmed (veebisaidiväliselt).

Kõigi maksvate klientide puhul talletame info teenustega liitumise, arvete ja laekunud
maksete kohta.

Arveldusandmeid ja makseandmeid töötleme selleks, et osutada meie maksvatele klientidele teenust ning täita meie õiguslikke ja lepingulisi kohustusi.

GPSi ja sõiduki andmed

Kui teie sõiduk on seadistatud õhu kaudu ühenduma mõne Fleet Complete’i platvormiga, kogub teie sõiduk selle platvormi jaoks andmeid.

Kogume pidevalt vähemalt järgmist teavet: kuupäev/kellaaeg, süüde, sõiduki asukoht, ülekoormus ja kiirendus. Veel võidakse koguda mootoriga seotud andmeid, nagu näiteks kütusekulu, klappide asetus, mootori kiirus ja odomeetri näit. Kogutava info liik sõltub konkreetselt sõidukisse paigaldatud varustusest ja teie lepingust.

Lepingu omanik otsustab, mis otstarbel ülaltoodud teavet hiljem kasutatakse, kes sellele ligi pääseb ja kui kaua seda teavet säilitatakse. Lisateabe saamiseks pöörduge lepingu omaniku poole. Üldjuhul on lepingu omanik sõiduki omanik või liisinguvõtja.

Fleet Complete kasutab Google’i ja Microsofti kaardirakendusi, aga ka kohalikke kaardistamisteenuseid, GEO asukohaandmete teisendamiseks tavatekstis aadressideks.

Neid andmeid kasutatakse mitmel otstarbel.

 1. GPS-asukoha ning kuupäeva ja kellaaja andmeid kasutatakse sõiduki kaardil positsioneerimiseks ja aja jooksul läbitud vahemaa väljaarvutamiseks. Andmed edastatakse anonüümselt liikus-, tee- ja kaarditeenustele geomaatika ja teehoolduse otstarbel.
 2. Süüdet kasutatakse sõiduki peatumise ja käivitumise kindlaks tegemiseks.
 3. G-anduriga uuritakse sõiduaegset käitumist.
 4. Mootoriandmeid kasutatakse aruandluseks ja peamiste tulemusnäitajate jaoks.

Fleet Completes uses Mapping Service like Google and Microsoft’s, but also local mapping service to convert GEO position data to plain text addresses.

Sideühenduse andmed

Kui kasutate meie saiti või teenust kolmanda poole pakutava ühenduse või sisselogimisteenuse kaudu või ühendate rakenduse mõne Fleet Complete’i rakendusega, võib kolmas pool, kellega ühenduse lõite, edastada rakendusele teatud infot teenuse kasutamise kohta. Sellise teabe hulka võib näiteks kuuluda teie kontoga seotud kasutaja ID, teenusele juurdepääsuks vajalik juurdepääsuluba, mis tahes teave, mida olete lubanud kolmandal poolel meiega jagada, ja mis tahes teave, mille olete kolmanda poole teenusega seoses avalikuks teinud.

Ühenduse andmeid töötleme selleks, et tagada teenuse osaks olev rakenduse ühendus.

Veebivormide, meilide ja vestluste andmed

Kui täidate veebivormi näiteks uudiskirjaga liitumiseks või meiega meili- või võrguvestluses osalemiseks, võite esitada meile vabatahtlikult kontaktandmed ja muu info ning me võime salvestada kogu suhtluse teiega ja teie toimingud.

Sellistest allikatest kogutud andmeid töödeldakse selleks, et varustada teid soovitud teabega, ning seda võidakse kasutada otseturunduseks ja andmeanalüüsiks.

Kolmandatelt osapooltelt saadav teave

Mõni kolmas osapool võib esitada meile teie kohta järgmist isiklikku teavet.

 • Kolmanda poole teenuste kasutamise konto andmed: kui kasutate meie teenust kasutades ühtlasi kolmanda poole teenust, näiteks logite sisse kolmanda poole teenust kasutades või jagate sisu meie teenuste kohta kolmanda poole sotsiaalmeediakanali kaudu, edastab kolmandast poolest teenusepakkuja meile teie kohta näiteks teavet teie avalikult profiililt, kui kolmanda poole teenuses ja teie kontosätetes on jagamine lubatud. Meile saadetav teave sõltub kolmandast poolest teenusepakkuja eeskirjadest ja teie
  konto sätetest.

Töötleme sellist infot selleks, et pakkuda meie teenuste osaks olevat ühekordset sisselogimist.

Võime kolmanda poole tarkvara kaudu saada infot ka selle kohta, kuidas kasutate meie veebisaiti.

 • Täiendatud jälgimisandmed: kui külastate meie saiti ning meie saidi või teiste saitidega suhtlusest on teada teie meiliaadress või muud tuvastamisandmed, võivad meie kolmandatest pooltest teenusepakkujad edastada meile täiendavat teavet selle kohta, kuidas olete meie saiti kasutanud. Sellise teabe alla võib kuuluda teie nimi ning sotsiaalmeedia kasutajakontode ID-d ja profiilid, kui need on teada ja avalikult kättesaadavad.

Töötleme neid andmeid selleks, et mõista paremini meie veebisaidi kasutajaskonda ja parandada oma teenuseid ning võime kasutada andmeid otseturunduseks.

Ürituste andmed

Kui registreerute rakenduses üritusele, kogume teilt kontaktandmeid ja osalemise korral salvestame ka teie osaluse.

Üritusega liitumise andmeid kogume selleks, et pakkuda teile juurdepääsu soovitud üritustele. Võime kasutada teie kontaktandmeid ka otseturunduseks. Üritusel osalemise andmeid töötleme selleks, et mõista turunduse otstarbel paremini meie kliendibaasi.

Toe kviitungi andmed

Kui esitate meie süsteemi kaudu toe taotluse, salvestame ettevõtte ja kontaktandmed ning talletame taotlusega seotud tegevuse.

Toe taotluses esitatud teavet töötleme selleks, et aidata teid teenuse kasutamisel, et päringu(te)ga seoses teiega ühendust võtta ning et parandada meie tooteid ja teenuseid.

Blogid ja kogukonnafoorumid

Teenuse osana pakutakse avalikke blogisid ja kogukonnafoorumeid. Võtke teadmiseks, et kogu nendel platvormidel esitatud teavet saavad lugeda, koguda ja kasutada kõik inimesed. Kui otsustate midagi meie teenuse avalikul platvormil postitada, on kõik isikuandmed ja sisu, mille olete teenuses postitamiseks vabatahtlikult avaldanud, kohalduvate privaatsussätetega kooskõlas avalikult kättesaadavad. Kui eemaldate teenuses postitatud teabe, võivad selle koopiad jääda vaadatavaks teenuse vahemäludes ja arhiivitud lehtedel või kui teised kasutajad on selle teabe kopeerinud või salvestanud. Kui soovite taotleda isikuandmete eemaldamist meie blogist või kogukonnafoorumist, võtke meiega ühendust aadressil privacy@fleetcomplete.com. Mõnel juhul võib isikuandmete eemaldamine osutuda võimatuks.

Aeg-ajalt postitame saitidele klientide arvamusi, mis võivad sisaldada isikuandmeid. Küsime kliendilt arvamuse juurde nime postitamiseks alati nõusolekut.

Meie blogidesse ja kogukonnafoorumitesse esitatud teavet töötleme selleks, et aidata kasutajal teada anda probleemidest teenuse kasutamisel ja neid lahendada, et suhelda teenuse kasutajatega ning parandada meie tooteid ja teenuseid.

Kuidas me teie andmeid kaitseme?

Meie võrgud ja süsteemid on turvalised, neid jälgitakse ja hallatakse keskselt, et kaitsta neid lubamatu juurdepääsu ja väärkasutuse eest. Kui kasutame andmete töötlemiseks teenusepakkujaid, sõlmime nendega andmekaitselepingud, tagamaks, et nad rakendavad samal tasemel kaitsemeetmeid ja peavad kinni meie privaatsuspoliitikast.

Me ei avalda kunagi teie isikuandmeid teie nõusolekuta, välja arvatud vastava volituse või seadusest tuleneva kohustuse korral.

Kus teie andmeid hoitakse?

Teie isikuandmeid võidakse töödelda ja/või hoida välisriigis. See tähendab, et sellele kohaldatakse teise riigi seadusi.

Kuidas te oma isikuandmetele ligi pääsete?

Võite taotleda meile esitatud isikuandmetele ligipääsu, kirjutades aadressil privacy@fleetcomplete.com. Kui avastate, et andmed on ebakorrektsed, parandame või kustutame need vajaduse korral. Võite oma nõusoleku meile esitatud andmete hoidmiseks mis tahes ajal tagasi võtta. Kui me ei saa teie taotlust rahuldada, põhjendame seda.

 

Kontaktandmed

Privaatsusküsimustes pöörduge aadressil privacy@fleetcomplete.com. Kui teie muret ei lahendata, on teil õigus pöörduda oma riigi andmekaitseasutuse või Kanada privaatsusvoliniku ameti poole.