metsamees2

Ülevaade

RMK hoole all on 45% Eesti metsamaast ja ligikaudu 30% kogu Eestimaast. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja, kes haldab ja majandab väga paljusid erinevaid loodusobjekte ja ka -keskusi. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust. Näiteks saab Põlulas loodusblogi veebikaamera abil vaadata jõeforellide tegemisi.

Vaatamata sõiduautode maksustamise korra muutumisele, peab ettevõte endiselt suutma tõestada, et töökasutuseks märgitud autoga tehakse tõepoolest ainult töösõite. Ehk vana hea sõidupäevik ei ole kusagile kadunud.

RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskus leidis nutika lahenduse, kuidas sõidupäeviku täitmine automatiseerida ja töötajate väärtuslikku aega seeläbi kokku hoida.

RMK-s töötab 700 inimest, kellest väga paljude töö hõlmab erinevate metsade ja külastuskeskuste vahel liikumist. Töötajatele, kelle töö seisneb metsas viibimises, olgu siis metsa majandamas, kasvatamas, korraldamas või hoidmas, on ametiautod igapäevased töövahendid.

Riigimets paikneb üle Eesti ja sageli kohtades, kuhu tavainimene ei satu ja kuhu ligipääsemiseks kasutatakse väikseid metsavaheteid. Vahemaad võivad kujuneda pikkadeks, mistõttu on väga oluline saada täpne läbitud kilometraaž.

Näiteks nii metsakasvatajad, kes viivad kevadel lankidele istutusmaterjali kui ka raitetööde korraldajad läbivad päeva jooksul pikki vahemaid, sest langid ei paikne kõrvuti ja korraga on töös mitu kohta. Lisaks palgalistele töötajatele annab RMK tööd kokku ligi 6000-le inimesele – istutajatele, raietöölistele, metsataimede kasvatajatele – kelle kõigiga tuleb suhelda ning tööd üle anda ja võtta.

Selle võimaldamiseks saavadki töötajad kasutada tööautosid. Kuid selleks, et autode kasutamine läbipaistev oleks, on RMK kasutusele võtnud GPS-sõidupäeviku. Fleet Complete)lahendus on peal ligikaudu 300 sõidukil.

Kui osad asutused on läinud seda teed, et kasutavad sõidupäevikuna Excelit, siis RMK soovib töötajate administratiivset koormat vähendada ja läbipaistvust suurendada ning on kogu protsessi automatiseerinud. GPS-seadme abil saab kulusid arvestada tegelike sõitude kilometraaži alusel ja töötaja ei pea kulutama oma tööaega, et sõidupäeviku täitmiseks üritada meenutada eelmises kuus tehtud sõite.

Samuti on tänu GPS-seadmele alati olemas ülevaade selle kohta, kus parajasti auto asub, mistõttu auto kaduma minemisel on võimalik kaardilt asukoht kindlaks teha. Süsteemi saab sisse logida nii mobiili- kui veebirakenduse abil ja seda on mugav kasutada ka liikvel olles.

Kuidas RMK töötajad sõidupäevikut kasutavad?

Autole paigaldatakse GPS-kontrollerseade, mis jälgib auto asukohta ja liikumist. Selle põhjal registreerib süsteem automaatselt kõik sõidud, märkides ära algus- ja lõpp-punkti, sõiduaja ja vahemaa. Pärast esmast odomeetri näidu sisestamist arvutab süsteem selle edaspidi töötajate eest.

Samuti saab seadistada, et kõik tööajal tehtud sõidud on ametisõidud, mis lihtsustab sõidupäeviku täitmist. Kui tehakse erasõite, saab töötaja vastavad sõidud päevikusse kanda erasõitudena, mis annab sisendi maksude maksmiseks. Lisaks saab luua erinevaid raporteid, näiteks kiiruseületamiste, töövälisel ajal tehtud sõitude jpm kohta, mis aitavad analüüsida autopargi kasutamist erinevatel aegadel.

RMK varumisjuht Tanel Täheste peab Fleet Complete kasutamist ülimalt mugavaks. „Kui aasta-paar tagasi võttis eelmise kuu sõitude kirjeldamine mitu tundi, siis nüüd saab hakkama olenevalt erasõitude mahust mõnest minutist kuni poole tunnini.“

Kui aasta-paar tagasi võttis eelmise kuu sõitude kirjeldamine mitu tundi, siis nüüd saab hakkama olenevalt erasõitude mahust mõnest minutist kuni poole tunnini.”

Innovatiivsed tarkvaralahendused tulemusliku sõidukipargi haldamiseks