Läti juhtiv kinnisvara hooldusteenuste pakkuja Alpex, pakub oma klientidele terviklikke lahendusi, sealhulgas puhastuteenust, remonti ja rekonstrueerimist. Alltöövõtjana enam kui 100-le haldusettevõttele, toetab Alpex igapäevaselt üle 9000 hoone hooldust.
Oma tegevuste juhtimiseks on Alpex kasutusele võtnud Fleet Complete digitaalse haldustarkvara tööülesannete juhtimiseks ja sõidukite jälgimiseks.

Väljakutsed
Tööülesannete jaotus: ülesannete efektiivne jaotamine lähimale ja sobivamale tehnikule.
Kommunikatsioon: sujuva suhtluse tagamine operaatorite ja tehnikute vahel.
Info kättesaadavus: info edastamine hoonete ja tööülesannete kohta liikuvale tööjõule.
Dokumentatsioon: aruandluse ja dokumenteerimisega seotud paberitöö haldamine.
Tegevuse ja tööde raporteerimine: kõigi tegevuste aruandlusprotsessi lihtsustamine, et parandada läbipaistvust ja vastutust.

Fleet Complete lahendused
Reaalajas ülevaade:
Fleet Complete lahenduse abil saavad operaatorid reaalajas ülevaate käimasolevatest ülesannetest, iga töö staatusest ja tehnikute saadavusest.
Operaatorid saavad jälgida igale ülesandele läinud aega, näha ülesannete vastuvõtmist ja lõpetamist ning infot kliendi kohta, sõidukeid ja käimasolevaid ülesandeid kaardivaates reaalajas.

FC tööülesannete moodul:
Ülesanded määratakse vastavalt tehnikute saadavusele ja oskustele, tagades efektiivse ülesande täitmise lähima kvalifitseeritud tehniku poolt.
Tehnikud saavad ülesanded otse nutitelefoni, koos kogu vajaliku infoga, optimeerides ülesandele kulunud aega ja vähendades reageerimisaega.

FC kliendimoodul:
Kliendimoodulisse salvestatakse kogu info objekti kohta, sealhulgas asukoht ja kontaktandmed.
Info on alati kättesaadav, vähendades aega kohalejõudmisele ja tagades efektiivse tööde käsitlemise.

FC aruandlus:
FC lahenduse abil saavad operaatorid koostada aruandeid kõigi ülesannete kohta, automatiseerida aruandeid arvelduse jaoks ja dokumenteerida iga ülesanne GPS-koordinaatide ja ajatempliga.
Lahendus lihtsustab tunduvalt aruandlusprotsessi, tagab põhjaliku dokumentatsiooni ja võimaldab kogu info lihtsat jälgimist, vähendades või viies paberkandjal dokumentatsiooni kasutamise nulli.

Tulemus

  • Vähenenud sõiduaeg ja suurenenud töö efektiivsus.
  • Paranenud koordineerimine objektide ja tööjõu vahel ning kõrgenenud töötajate rahulolu.
  • Vähenenud viivitused ja paranenud teenuse kvaliteet.
  • Paberkandjal dokumentatsiooni vähenemine, muutes protsessid kiiremaks ja veatumaks.
  • Paranenud vastutus ja läbipaistvus kõikides tegevustes.