Keila Haldus OÜ pakub operatiivset haldusteenust ning tehnilist korrashoidu nii korteriühistutele kui ka ärihoonetele. Kuigi nimi viitab Keilale, pakutakse teenust üle Eesti ning kasvav töömaht nõuab autopargi suurendamist ja haldustarkvara, mis aitab pakkuda klientidele paremat teenust, selgemat ja kiiremat ülesannete jaotust ning korras dokumentatsiooni.

Fleet Complete teenuseni jõudis Keila Haldus 2019. aastal, mil tunti, et tööde efektiivsemaks ja selgemaks käsitlemiseks on vaja ühtset platvormi ja jaotuskeskkonda sest kogu töö toimus paberi ja Excelite peal. Nüüd käib ülesannete suunamine ja ajaarvestus läbi Fleet Complete rakenduse. Lisaks juhtide GPS andmetele, mille põhjal registreeritakse tööaeg, k.a objektile sõiduks kulunud aeg, käib kogu ülesannete registreerimine, suunamine ja kliendipoolse kinnituse andmine läbi Fleet Complete platvormi. “Tööprotsess on muutunud tunduvalt lihtsamaks ning lisaks on kõik sõidud, tööd ja ajakulu jälgitavad. See hõlbustab ka klientidega arveldamist,” ütles Keila Halduse haldur Tanel Meerents.

Meerents toob välja, et üks väga suur eelis platvormi kasutamisel on sinna talletunud info. “Tehtud tööde info leidmine on meie jaoks vajalik korduvate sarnaste tööde teostamisel – salvestatud info põhjal saame kiire ülevaate, mis ja kuidas on töid varasemalt teostatud ning selle põhjal on uue projektiga tunduvalt lihtsam alustada. Vastutame lisaks paljude parandustööde eest, mistõttu on ka kindlustuse jaoks vaja tõestada, mis ja kuidas on tööd teostatud. Tööülesannete juurde lisatud pildid ja kirjeldused annavad hea ülevaate, mis objektil tehti ja kuidas. See aitab vältida segadust nii kliendi kui ka kindlustusega,” ütles Meerents.

Keila Haldus OÜ kasutab Fleet Complete sõidukipargi GPS jälgimist ja tööülesannete (Task Management) lahendust.