SÕIDUPÄEVIK

Automaatne sõidupäeviku lahendus, mis muudab teie elu lihtsamaks ja aitab kulusid kokku hoida!

gif-pikali

SÕIDUPÄEVIK, MIS TÄIDAB END ISE

Enam ei pea te pingsalt kõiki oma sõite meeles pidama, et neid kuu lõpus Excelisse ükshaaval kanda ja raamatupidajale saata. Fleet Complete’i sõidupäevik on kõige lihtsam viis sõidupäeviku täitmiseks. Ettevõtte tulemuslikkuse ja läbipaistvuse huvides on hea omada ülevaadet, mis ametisõite tehakse. GPS-seadme abil saab kulusid arvestada tegelike sõitude kilometraaži alusel ja töötaja ei pea kulutama oma tööaega, et sõidupäeviku täitmiseks üritada meenutada eelmises kuus tehtud sõite.

poi-icon

AUTOMAATNE SÕIDUPÄEVIK

Autole paigaldatakse GPS-kontrollerseade, mis jälgib auto asukohta ja liikumist. Selle põhjal registreerib süsteem automaatselt kõik sõidud, märkides ära algus- ja lõpp-punkti, sõiduaja ja vahemaa. Pärast esmast odomeetrinäidu sisestamist arvutab süsteem selle edaspidi sinu eest.
Drivers-status1-96

SOBILIK MAKSUAMETILE ESITAMISEKS

Eesti Maksu- ja Tolliamet peab GPS-sõidupäevikut usaldusväärseks vahendiks. GPS-sõidupäevik on kasulik ettevõtjale, et saada reaalne ülevaade ametisõitudest ning sellest, kus nende vara (auto) liigub.
electronic-logging-devices-1

ALLALAETAVAD ARUANDED

Kasutage automaatset sõidupäevikut. Enam ei pea te kulutama tunde käsitsi Exceli faili täitmiseks.GPS-seadme abil saab kulusid arvestada tegelike sõitude kilometraaži alusel ja töötaja ei pea kulutama oma tööaega, et sõidupäeviku täitmiseks üritada meenutada  eelmises kuus tehtud sõite.

Kuidas maksuametile tõestada, et teete ainult ametisõite?

Kõige parem viis sõitudest ülevaate saamiseks on sõidupäeviku pidamine, kus on kirjas, millal kus käidi ja mis on sõidu eesmärk. Kõige mugavam ja läbipaistvam viis sõidupäevikut pidada, on paigaldada autole GPS-seade, mis kõik sõidud automaatselt salvestab. Nii väheneb pettuste oht ja ka Eesti Maksu- ja Tolliamet peab GPS-sõidupäevikut usaldusväärseks vahendiks. GPS-sõidupäevik on kasulik ka ettevõtjale, et saada reaalne ülevaade ametisõitudest.

NB! Kui ametiautodena on kasutusel rendiautod (mida kasutatakse vaid ametisõitudeks), tuleb ka need Maanteeameti registrisse kanda.

autolog-laptop-crop-mini
implementation-96

ERISOODUSTUSE PIIRMÄÄR

Varem kehtinud erisoodustuse maksimaalne piirmäär 256 eurot kuus sõiduauto koha asendati 2018. aastal auto võimsusest sõltuva arvestusega ning otsustati määrata kilovati hinnaks 1,96 eurot. Seega kujuneb erisoodustuse maksukohustuseks ehk tulu- ja sotsiaalmaksuks 1,3 eurot ühe kilovati kohta kuus. Erisoodustust saab arvutada kalkulaator.ee lehel.
Courier-96

ERISOODUSTUSMAKSU TASUMINE TAGASIULATAVALT

Kui ettevõtte M1-kategooria auto on määratud vaid ametisõite tegema ning kontrolli käigus ei suudeta tõestada, et erasõite pole tehtud, võib ettevõttelt nõuda erisoodustusmaksu koos intressiga tagasiulatuvalt kuni kolme aasta eest.
signature-icon-96

KAS PEAB SÕIDUPÄEVIKUT TÄITMA?

Sõidupäevikut pole vaja pidada vaid neil M1-kategooria ametiautodel, millega on lubatud teha erasõite ning mille pealt tasutakse erisoodustusmaks vastavalt auto võimsusele. Kui tehakse ainult ametisõite, on kindlasti vaja selle kohta tõendusmaterjali ja sõidupäevik on selleks parim viis.
19500115 – portrait of a handsome young happy man using digital tablet

Kuus võimalust auto kasutamiseks

Meie kogemusel kasutavad ettevõtted ametisõitude tegemiseks põhiliselt kuut eri varianti, vastavalt läbisõidule, võimsusele ja auto hinnale tasub leida endale sobivaim variant.

Car_Under_Magnifying_Glass-96

AINULT AMETISÕIDUD

Ettevõtte auto on mõeldud ainult ametisõitude tegemiseks, erakasutus on keelatud. Maanteeameti registris on tehtud vastav märge. Autoga seotud kuludelt saab tagasi 100% käibemaksust. Tõestamaks, et autot reaalselt ainult ametisõitudeks kasutatakse, on parim viis GPS-sõidupäevik.
Car_Under_Magnifying_Glass-96

N1 KATEGOORIAGA LUBATUD ERASÕIDUD

Kui ettevõttes on töötajaid, kellele on ametiauto niiöelda palgalisa, siis on kõige otstarbekam neile anda kasutusse N1-kategooria sõiduk. N1-kategooria sõidukil võetakse erisoodustuse aluseks tegelik omatarbe hind. Erisoodustusmaksu saab tasuda täidetud sõidupäeviku ning tegeliku saadud erisoodustuse pealt. Lisaboonusena saab N1-kategooria sõidukil tagasi arvestada ka 100% sisendkäibemaksust.
Car_Under_Magnifying_Glass-96

SEGAKASUTUS

Ettevõtte M1-kategooria sõiduauto on segakasutuses, erasõidud on lubatud. Erisoodustus makstakse võimsuse põhiselt, autoga seotud kuludelt saab tagasi 50% käibemaksust. Sõidupäevikut EMTA jaoks pidama ei pea, aga töösõitudest ülevaate saamiseks on päevik siiski tulemuslik lahendus.
Car_Under_Magnifying_Glass-96

N1 KATEGOORIA AUTO, MILLE PEALT TÖÖTAJA MAKSAB MAKSE

Ettevõtte N1-kategooria sõidukiga on lubatud ka erasõidud JA töötaja maksab tekkiva erisoodustuse kinni. See on ettevõttele ilmselt kõige soodsam lahendus. Kui lisaks eelmises punktis toodud headele külgedele maksab töötaja ka tekkiva erisoodustuse kinni (erasõitude läbisõit X tegelik kilomeetri hind), ei pea ettevõtte erisoodustuse pealt makse maksma.
Car_Under_Magnifying_Glass-96

SEGAKASUTUS 2

Töötaja maksab erasõidu pealt autokasutustasu, näiteks 30 senti kilomeetrilt. Selle variandi puhul peab ettevõtte ikka erisoodustust maksma ja käibemaksu saab vaid 50% tagasi, aga töötaja maksab auto kasutamise eest isiklikuks tarbeks. Aruandluse pidamiseks on vajalik pidada sõidupäevikut.
Car_Under_Magnifying_Glass-96

TÖÖTAJA KASUTAB ISIKLIKKU SÕIDUAUTOT

Töötaja kasutab ametisõitudeks oma isiklikku autot, esitab tööandjale sõidupäeviku ning saab töösõitude eest kompensatsiooni maksimaalselt 30 senti kilomeetri kohta. Maksuvabalt on lubatud igas kuus hüvitist maksta kuni 335 eurot, suurema summa pealt tuleb tasuda erisoodustusmaksu.

KASUTAJASÕBRALIK RAKENDUS

Sõidupäeviku rakendus on kasutajasõbralik ja seda on mugav kasutada nii veebis kui ka mobiilis. Sõidupäeviku mobiilirakendus töötab nii iOS kui Android platvormil.

27723147 – white puzzle pieces on white background

Innovatiivsed tarkvaralahendused tulemusliku sõidukipargi haldamiseks