J.R.

Ülevaade

Fleet Complete ja Verston koostöö on kestnud juba 12+ aastat. Aitame Verstonil nutikate veebipõhiste GPS-lahenduste abil efektiivsemalt planeerida teehooldusi ja optimeerida teehooldusmasinate kasutamist. Fleet Complete-i lahendused aitavad automatiseerida igapäevaseid masinapargi (ligi 350 aktiivset sõidukit) haldamisega seotud tegevusi ning annavad reaalajas ülevaate vajalikest võtmenäitajatest, et teetööd ja hooldused saaksid õigeaegselt tehtud ja et Eesti teedel oleks mugav ning turvaline liigelda.

Kuidas jälgimisseadmed ja sensorid aitavad paremini teehooldusi planeerida?

Fleet Complete lahendused võimaldavad teehooldajatel reaalajas vaadata teehooldusmasinate asukohta ja sõitude ning tööde aruandeid veendumaks, et kõik teelõigud saavad õigeaegselt hooldatud. Paigaldatud sensorite abil jälgitakse, millised teelõigud on hooldatud: kas tee puhastamiseks on kasutatud sahkasid või on teid soolatud. Kõiki võtmenäitajaid on teemeistritel mugav ja lihtne reaalajas asukohakaardilt jälgida, et paremini tööd planeerida ja omada ülevaadet hooldatud ja hooldamata teelõikudest. Kõik hooldatud teelõigud joonistuvad kaardil välja rohelistena ja teed, kuhu teemeistrid veel jõudnud ei ole, on selgesti eristatavad punaste lõikudena. Vaadates lähemalt mõnda kindlat teelõiku, saab kaardilt välja lugeda, mis teehooldusi on antud teelõigul tehtud.

teehoolde_kaart_5

Süsteemi poolt loodavad aruanded võimaldavad lisaks analüüsida töödele kuluvat aega, juhtide sõidustiili ja kütusekulu, et efektiivsemalt planeerida töötajate tööaega ja optimeerida teehooldusmasinate kasutamist parema teenuse tagamiseks. Teehooldusmasinate tegevust on võimalik jälgida nii reaalajas kui ka teha väljavõte varasematest sõitudest, et paremini analüüsida ja võrrelda erinevatel ajaperioodidel samade teelõikude hooldamiseks kuluvaid ressursse.

Kuidas talvisel ajal kindel olla, et teed ei ole libedad?

Fleet Complete süsteemi on liidestatud maanteede haardeteguri mõõtmise seadmed, mis võimaldavad talvisel ajal kontrollida, kas teede libedus on vastavuses Maanteeameti poolt seatud nõuetele. Mõõtmistulemused on jälgitavad reaalajas läbi veebirakenduse asukohakaardilt. Libedad teelõigud joonistuvad välja punaste lõikudena, mistõttu on neid lihtne tuvastada. Saadud informatsioon võimaldab saata probleemsetesse kohtadesse täiendavad hooldusmasinad ja edaspidi antud teelõikudele juba teadlikult rohkem tähelepanu pöörata.

Vaata ka videost, kuidas Fleet Complete aitab talvistest teehooldetöödest ülevaadet saada.

https://verston.ee/

  • Ligi 350 aktiivset sõidukit
  • Teehoolduse planeerimine

Innovatiivsed tarkvaralahendused tulemusliku sõidukipargi haldamiseks