RMK

RMK

Ülevaade RMK hoole all on 45% Eesti metsamaast ja ligikaudu 30% kogu Eestimaast. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja, kes haldab ja majandab väga paljusid erinevaid loodusobjekte ja ka -keskusi. RMK...
BOFTEL

BOFTEL

Ülevaade Telekommunikatsiooniteenuseid pakkuv Boftel Estonia OÜ võttis Fleet Complete teenuse kasutusele, et autopargi toimimisest paremat ja selgemat ülevaadet saada ning sellega ka kulusid kokku hoida. Ettevõttel on pea poolsada autot ja sellise suurusega autopargi...